World Happiness Report er en årsrapport som rangerer 155 land i henhold til deres nivå av lykke. Rapporten bruker spørreundersøkelser på subjektive spørsmål knyttet til inntekt, sosial støtte, fellesskap, personlig frihet og korrupsjonsnivå for å bestemme nasjonens lykke.
Siden den første gjennomføringen av World Happiness Report i 2012, år etter år, har de nordiske landene - Sverige, Finland, Danmark, Norge og Island - alle rangert i topp 10. I 2017 nådde Norge nummer én foran Danmark på andreplass , som tidligere hadde vært nummer en de tre foregående årene.

Hvorfor Norden?

Hva gjøres i de nordiske landene, og hvorfor rangeres de så høyt i disse lykkestudiene?
Kort sagt, de nordiske landene har et solidt sosialt støttesystem og er alle knyttet til god helse, likestilling, god utdanning, demokrati, sikkerhet og lavt nivå av korrupsjon i næringslivet og regjeringen.
Et annet nøkkelkomponent som bidrar til den nordiske landenes generelle lykke er tillit, som vil være fokus for dette innlegget.

Stol på er nøkkelen

Når vi diskuterer tillit i Norden, refererer vi til både nabofortroende og tillit til tjenestemenn. I 2010 viste Prosperity Index-rapporten at 74 prosent av nordmenn, 64 prosent av danskere, 60 prosent av finerne og 56 prosent av svenskene tror at andre mennesker kan stole på.

Andreas Bergh, økonom ved Lunds Universitet og Forskningsinstituttet for industriell økonomi, sier at det er en "utbredt tro på befolkningen som de fleste kan stole på, og det faktum at de fleste kan stole på, refererer til ting som å overholde avtaler, handler som de sier de skal handle, oppfører seg på en ærlig måte og selvfølgelig oppfører seg på en troverdig måte." 

Definer tillit

Merriam Webster-ordboken definerer tillit som:
1. Sikret tillit til karakteren, evnen, styrken eller sannheten til noen eller noe.
2. Avhengighet av noe fremtidig eller betinget: Håper: Tillit til fremtidig betaling for varer levert: Kreditt kjøpte møbler på tillit.
3. En eiendomsrente holdt av en person til fordel for en annen: en kombinasjon av firmaer eller selskaper dannet av en juridisk avtale; spesielt en som reduserer eller truer med å redusere konkurransen.
Sett på en annen måte, tillit kan beskrives som å ha en følelse av sikkerhet med troen på at noen eller noe er pålitelig og ærlig.

Å stole på testen 

I 2013 gjennomførte Reader's Digest et globalt, sosialt eksperiment i form av en "wallet test" som ble utført i 16 storbyer over hele verden. I dette eksperimentet har en lommebok - komplett med navn og mobilnummer, familiefoto, virksomhet kort, og tilsvarende $50 - ble "mistet" på et offentlig sted for å se om lommeboken ville bli returnert.

Rangering på nummer ett sted var finsk hovedstad, Helsingfors, som var den eneste nordiske byen som var involvert i forsøket, hvor 11 av 12 lommebøker ble returnert.

Tillit til samfunnet

Et annet eksempel på tillit i Norden finnes i ulike historier på nettet av besøkende eller expats som kommer først i Norden, og deres sjokk når de ser barnas syn på barnevognene, blir forlatt utenfor en butikk eller kafé mens foreldrene går inn for å nyte en kaffe eller bakverk.

For besøkende og nyankomne er dette nivået av tillit og sosial samhørighet vanskelig å forstå og bli komfortabel med. Men i Norden er dette et annet eksempel på den type tillit som inngår i samfunnet.

Åpenhet og korrupsjon

Nært knyttet til tillit er åpenhet.
Siden 1996 har Transparency International (TI) publisert Korrupsjonsperspektivindeksen (KPI), som årlig rangerer landene etter deres oppfattede nivåer av korrupsjon fra forskningen den utfører.

I 2016, av de 176 landene som ble vurdert, kom Danmark på samme sted med New Zealand, etterfulgt av Finland og Sverige i henholdsvis andre og tredje plass, med Norge på femteplass med Singapore.

Hvem sier sannheten? 

I 2013 viste det årlige Trust Barometer som ble utført av det globale kommunikasjonsmarkedsføringsfirmaet Edelman, at de 31.000 respondentene som ble kartlagt fra 26 markeder over hele verden, sa bare 18 prosent av at de betrodde bedriftsledere til å fortelle sannheten.
Mens ovennevnte statistikk er øyeåpning, er det mer alarmerende at dette tallet bare er marginalt bedre enn de 13 prosent av menneskene som sa at de stolte på regjeringens tjenestemenn.
I et innlegg publisert på ScienceNordic, Bo Rothstein, en svensk politiker og professor ved Oxford University, som har utført forskning på sosial kapital og hvordan samfunn og regjeringer påvirker folks tillit til hverandre, deler det når vi stoler på lovhåndhevere, Vi stoler også på hverandre mer.

Stol på de du jobber med

Når det gjelder forretninger, når alle parter stoler på hverandre, er virksomheten mye jevnere når det er en forståelse for at enhver transaksjon er gjort på en måte som fordeler alle parter. Med tillit som en felles verdi, er det samarbeid og forståelse at en part ikke vil forsøke å "ut gjøre" eller "undergrave" den andre parten.
I 1972 sa Nobelprisvinnende økonom Kenneth Arrow: "Nesten hver kommersiell transaksjon har i seg selv et element av tillit, absolutt enhver transaksjon som gjennomføres over en tidsperiode. Det kan plausibelt hevdet at mye av den økonomiske tilbakegangen i verden kan forklares av mangelen på gjensidig tillit. "
Stol på og påvirker også selskapets kunder positivt. Inc.com journalist Lou Dubois skrev i en artikkel i 2010 om "Hvordan bygge en bedriftskultur av tillit", "Når tillit eksisterer mellom ansatte og ledelse, og enda viktigere med kunder, vil virksomheten trives."
Dubois skrev også: "Behovet for å bygge og dyrke solide forhold er viktig ikke bare for suksess, men også for overlevelse. Solide relasjoner bygges opp over tid ved å oppnå tillit. Og mens de fleste andre deler av virksomheten krever måling, er tilliten vanskelig å måle. Men effektene av en mangel på tillit kan være tydelige (ulykkelige kunder, tapt virksomhet), og nedover veien er svært kostbare for bedriften din. "
I samme artikkel sier Charles H. Green, grunnlegger og administrerende direktør i et trust-fokusert rådgivende firma i USA, at en organisasjon som har et høyt kulturelt nivå av tillit, må opptre på en pålitelig måte, men også være veldig god på å stole på andre ".

Tillit er en ressurs for økonomien

I 2017 utarbeidet Nordisk Ministerråd en rapport med tittelen "Trust - The Nordic Gold" som sa: "Økonomisk sett reduserer sosial tillit transaksjonskostnader i økonomien, det vil si kostnader forbundet med å sikre at en avtale er oppfylt". Forskningen antyder at et høyt nivå av sosial tillit kanskje er den viktigste ressursen for et samfunns økonomi.

Rachel Botsman, en australsk forsker som lærer ved Oxford University, forteller EUobserver "De nordiske landene forstår at tillit er en valuta som kan ha enorme økonomiske, politiske og sosiale fordeler."
Som vist i The World Happiness Report, har land med høy grad av tillit en høyere livskvalitet. Tillit og troverdighet er tegn på et velfungerende samfunn både i våre personlige liv og i arbeidslivet.

Stol på mediene 

Den 2017 Trust In Media-undersøkelsen som ble gjennomført av European Broadcasting Union (EBU) viste Danmark, Sverige og Finland som tre av de fem største nasjonene som sa at de stolte på tradisjonell tv, radio og trykte medier.
Roberto Suarez, leder av EBUs media etterretningstjeneste, sa: "Det er beroligende at offentlighetens tillit til kringkastingsmedier er så sterk i Norden og faktisk øker over hele Europa". Suarez fortsatte "I denne post-sannhetsverdenen er det oppmuntrende å se at offentligheten kan skille mellom konkurrerende nyhetskilder og har valgt å stole på mer tradisjonelle medier." Hvem vil du stole på med pengene dine? (merk som overskrift)
Tenk på måten du ser på forsikringsselskaper og banker. Hvordan bestemmer du hvilket firma som er den rette for deg? Er det selskapet din familie bruker? Er det basert på online vurderinger? En venns anbefaling?

Uansett hvilke kriterier du velger å velge, er det ikke en beslutning å ta lett. Tross alt stoler du på en tredjepart med dine eiendeler.
Ifølge en IBM-undersøkelse for 2015, sa bare 43 prosent av forbrukerne i USA at de stoler på forsikringsbransjen generelt. Når det gjelder bankvirksomhet, viste en annen amerikansk undersøkelse at 64 prosent av respondentene sa at deres primære bank har et godt bilde og omdømme. Imidlertid sier bare 37 prosent at bankene generelt er troverdige.
Interessant nok, sa bare 52 prosent av respondentene at de var "meget kunnskapsrike" om gebyrene deres bank belastet. Derfor stoler kundene bare på at deres bank vil "gjøre det rette".

Ferratum Money, en ledende internasjonal pioner innen finansiell teknologi og mobilutlån, ble grunnlagt i Helsinki, Finland i 2005. Nordiske verdier som tillit, ærlighet, pålitelighet og bærekraft kan finnes i hjertet av vår virksomhet. På Ferratum Money mener vi at en transaksjon er mer enn bare en finansiell transaksjon - det er en gjensidig utveksling bygget på tillit. Til, igjen, sitat Kenneth Arrow, "Nesten hver kommersiell transaksjon har i seg selv et element av tillit, absolutt enhver transaksjon som gjennomføres over en periode".

Community Minded 

Vi ønsker alle å føle seg trygge, føle seg koblet til et fellesskap, og være en del av et system som vi kan stole på.
Folk i Norden er villige til å betale høyere skatter for å støtte offentlige sosialtjenester fordi de tror at deres medborgere ikke vil misbruke systemet. I det tidligere nevnte innlegget publisert på ScienceNordic, sier Bo Rothstein, "Vi finner en sterk tilknytning mellom lav grad av korrupsjon og høy grad av selvtillit".
Når det gjelder sosialtjenester i de nordiske landene, sa Rothstein i et dokument for SSRN "Det er åpenbart at de landene som står høyest på sosial tillit også står høyest på økonomisk likestilling, nemlig Norden, Nederland og Canada. For det andre er disse landene lagt mye arbeid i å skape likestilling, ikke minst når det gjelder deres politikk for offentlig utdanning, helsevesen, arbeidsmarkedsmuligheter og (mer nylig) likestilling. "
Som utgitt i Nordisk Labour Journal, sier Helge Skirbekk fra Lovisenberg diakonale høgskole (universitet): "Tillit skapte ikke velferdsstaten, men velferdsstaten kunne ikke eksistere uten tillit. Du kan ikke ha en velferdsstat hvis du ikke har tillit til at sosiale institusjoner fungerer, at politikere ikke er korrupte og at det er et fungerende rettssystem. "
Publisert i samme tidsskrift sier Sigrun Aasland fra Agenda, en ledende tanketank i Norge, at "Tillit betyr at vi føler seg tryggere, sosiale forhold blir enklere og vi bruker sosiale institusjoner. Men det kommer ikke ut fra ingensteds, det er resultatet av god politikk. Vi trenger felles møteplasser, og vi må føle at vi har like muligheter. Tillit må brukes og kan ikke løpe ut. Vi har stor tillit, men den må brukes ".


Hos Ferratum Money, tror vi på tillit og åpenhet. Det du ser er hva du får.

Velkommen til Ferratum.no

Chatten er ikke tilgjengelig.

Chatten er ikke tilgjengelig.
Legg igjen en beskjed

Takk for din melding!

System error