Vi lever i et rastløst samfunn med høyt tempo. Mellom jobb og fritidsaktiviteter, kan det være utfordrende å finne et par ekstra minutter til å ta seg av alt som må gjøres.

Som beskrevet i en artikkel fra 2014 i The Economist, ble det spådd at arbeidstidene i fremtiden ville være kortere og feriene lengre.   

Selv om vi har sett mange teknologiske fremskritt når det gjelder å automatisere våre liv og å redusere våre arbeidstider, virker det på en eller annen måte som om vi har blitt travlere enn noen gang.

 

Få ting gjort 

Se for deg at din samboers familie skal komme på besøk neste helg. Dette er første gang de ser leiligheten siden dere flyttet inn i fjor.  

Dere har planlagt i flere måneder å innrede et av rommene til å bli et gjesterom. Men i det siste har både tid og penger vært en form for luksus dere ikke har hatt tilgjengelig.

Nå som dere har fått en tidsfrist og har fått litt press på dere til å gjøre klart rommet, har dere blitt enige om at et kortsiktig lån ville være en god løsning.

 

Tradisjonelle bankbesøk

Neste dag går du innom din lokale bank for å utforske dine muligheter til å ta et lån. Du bruker 10 minutter for å finne en parkeringsplass før du går inn i banken. Her får du beskjed om å sette deg ned og vente, og 30 minutter senere blir du hentet av en medarbeider i banken.

Etter å ha diskutert i 20 minutter hvilke kortsiktige lån som kan passe deg best, blir du spurt om en kopi av din arbeidskontrakt og selvangivelsen din.

Dessverre har du ingen av disse dokumentene med deg, men du er i tillegg usikker på om du har de hjemme. Så nå, etter å ha brukt en time i banken må du kjøre hjem, se etter kopiene av dokumentene og til slutt kjøre tilbake igjen.

Dette passer utrolig dårlig nå som din samboers familie kommer på besøk om kun tre dager. Det må jo finnes en enklere løsning. Vel, det finnes.  

 

Få et lån på nett 

Uansett hvor opptatt du er og hvor lite tid du har så kan vi hjelpe deg hvis du trenger tilgang til penger innen kort tid. Med Ferratum Fleksikreditt har det aldri vært enklere å sikre seg et kortsiktig lån.

Søk om et kortsiktig på nett 24/7. Å søke om et lån på nett betyr selvfølgelig ingen ventetid, ingen kø og ikke noe papirarbeid.  

Vi vet at når det gjelder kortsiktige lån, er tid alltid avgjørende. Derfor er vårt oppdrag å tilby de beste, raskeste og mest brukervennlige utlånsproduktene og banktjenestene som er tilgjengelige.

Søknaden tar kun noen få minutter å fullføre, og takket være vår automatiske kredittsjekk kan vi ta avgjørelsen på få sekunder. Så raskt lånet ditt er godkjent får du pengene dine på kontoen samme dag.

Søk nå – gjør livet ditt enklere med et av våre nettlån.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan søke om lån online i Norge (add on title field) 

 

I deag lever de fleste av oss et live med svært høyt tempo. , most of us live our lives at such high speed. In between working and racing around doing this and that, it can be challenging to find a spare minute to tie any loose ends.

 

As described in a 2014 article in The Economist (insert link: https://www.economist.com/news/christmas-specials/21636612-time-poverty-problem-partly-perception-and-partly-distribution-why), it was always predicted that in the future, our working hours would be short and our vacations would be long.

 

Although we´ve seen many technological advances designed to help automate our lives and reduce working hours, somehow, we seem to be busier than ever before.

 

Getting Things Done (mark as header)

Imagine you have your partner´s family visiting from afar next weekend which will be the first time they´ll have seen the apartment since you both moved in last year.

 

For months, you´ve both planned to clean out the boxes in the second room and turn it into a guestroom. However, lately, time and money have both been luxuries you haven´t been able to afford.

 

Now that you have a deadline and have been given a push to finish the room, you both decide that a quick short-term loan would be a great helping hand.

 

Visiting Your Bank (mark as header)

The next day you visit your local bank to explore your loan options. After driving around for 10 minutes trying to find a parking spot, you finally make your way inside the bank and are told to take a seat. 30 minutes later, a bank representative calls you over.

 

After 20 minutes discussing what short-term might be best for you, you´re asked for a copy of your employment contract as well as copies of your last few tax returns.

 

Unfortunately, not only do you not have any of these documents with you but you´re unsure if you even have them at home. So, now, after having spent an hour at the bank, you need to drive back home, look for the documents or request copies, and then at some point start over again.

 

With your partner´s family visiting in just three days, surely, there must be an easier option. Well, there is.

 

Getting An Online Loan (mark as header)

No matter how busy you are, no matter how pressed for time, if you need access to money quickly, we´ve got you. With Ferratum Money, securing a short-term loan has never been easier.

Apply for a short-term loan quickly and easily online 24/7. Applying for an online loan means, of course, no waiting in line and no paperwork.

We know that when it comes to short-term loans, time is always of the essence. You want to make things happen. That´s why our mission is to provide the best, fastest, and most user-friendly lending and banking services available.

Applications take just minutes to complete and, thanks to our automated credit scoring technology, we´re able to make a loan decision in seconds. As soon as your loan is approved, you´ll get your money deposited in your bank account the same day.

So, go ahead – make your life easier with one of our online loans.

 

 

 

 

 

 

Velkommen til Ferratum.no

Chatten er ikke tilgjengelig.

Chatten er ikke tilgjengelig.
Legg igjen en beskjed

Takk for din melding!

System error