Generelle konkurranseregler for konkurranser via Ferratum

Konkurranseregler

 

1. Arrangør

Konkurransen arrangeres av Ferratum Bank p.l.c. (heretter: "Arrangør").

 

 2. Deltakelse

Konkurransen er gyldig på fastsatte datoer for spesifikke konkurranser kommunisert via nettside, e-post eller tekstmelding som kommer direkte fra Ferratum i Norge. Konkurransen er åpen for alle som bor i Norge og er over 18 år. Arrangørens ansatte og deres pårørende, og andre personer som har faglig tilknytning til administrasjonen av Ferratum Bank, kan ikke delta i konkurransen. Vinneren vil bli annonsert direkte via e-post eller telefon, dersom det ikke er kommunisert noe annet til den spesifikke konkurransen.

 

 3. Vinneren og gevinsten

Ferratum Bank har rett til å velge hvilket bidrag som vinner. En vinner vil bli kåret av en jury bestående av ansatte fra Ferratum Bank p.l.c. For å bli kåret til en vinner må deltakeren:

Når du deltar i en konkurranse godtar du at Ferratum kontakter deg for å sende deg gevinsten din. Obs. eventuelle upassende bidrag vil bli slettet. Egnetheten vurderes kun av ansatte fra Ferratum Bank p.l.c.

Ved å sende inn ditt bidrag godtar du disse konkurransereglene.

Gevinsten kan ikke endres eller overføres når det gjelder innhold eller omfang. Hvis Ferratum Bank, etter rimelige anstrengelser, ikke har fått én (eller flere) vinnere gjennom kontaktdetaljene gitt av deltakeren, eller hvis vinneren ikke oppfyller kravene for å delta i konkurransen, vil en ny vinner bli valgt (hvis mulig ). Deltakeren er ansvarlig for at opplysningene som gis er korrekte. Ferratum Bank er ikke ansvarlig for eventuelle tilleggskostnader i forbindelse med overskuddet. Eventuell overskuddsskatt betales av vinneren. Ferratum er ikke ansvarlig for eventuelle skader eller tap av fortjeneste som kan oppstå som følge av Postens håndtering av pakker.

Ved mistanke om manipulasjon eller juks forbeholder Ferratum Bank seg retten til å diskvalifisere deltakere. Bidrag som er provoserende eller på annen måte tvilsomme vil bli slettet og vil ikke bli vurdert i konkurransen. Vi forbeholder oss retten til å diskvalifisere brukere uten varsel eller ytterligere forklaring.

 

4. Ev. Overskuddsskatt

Vinneren er ansvarlig for eventuelle kostnader og/eller skatter som oppstår som følge av å motta eller bruke premien eller delta i konkurransen. Vinneren fraskriver arrangøren alt ansvar forårsaket eller påstått å være forårsaket av deltagelse i konkurransen eller mottak av premien. Vinneren av premien fraskriver seg også arrangøren fra alt ansvar angående senere bruk eller eventuelle mangler ved denne, samt alt ansvar angående skade forårsaket eller påstått å ha blitt forårsaket av deltakelse i denne konkurransen eller innløsning eller bruk av premien. Denne ansvarsfraskrivelsen undergraver imidlertid ikke forbrukerrettigheter i henhold til forbrukerbeskyttelsesloven. Arrangørens ansvar overfor deltakerne overstiger ikke verdien av eller beløpet på gevinstene nevnt i disse reglene. Ved å delta i konkurransen forplikter deltakerne seg til å følge disse konkurransereglene og Arrangørens vedtak. Dine personopplysninger vil bli behandlet i samsvar med disse vilkårene og Ferratums personvernerklæring.

Sorry, there are errors on the page: