Hva betyr de nye retningslinjene?

Finanstilsynet har innført nye og strengere retningslinjer for usikret gjeld, for forbrukslån og kredittkort. 

De nye retningslinjene, pålegger banker og andre lånetilbydere å foreta en strengere vurdering av alle søknader om forbrukslån og kredittkort. De nye retningslinjene ble innført som en del av arbeidet med å redusere en stadig økende forbruksgjeld hos forbrukeren.

Retningslinjene kan oppsummeres i 3 punkter:

  • Maks 5 års nedbetalingstid på forbrukslån
  • Din totale gjeld kan ikke overstige inntekten din ganger fem
  • Du må tåle en renteøkning på fem prosent på all gjeld

Maksimalt 5 års nedbetalingstid 

I de nye retningslinjene beskriver myndighetene at all usikret kreditt skal ha en maksimal nedbetalingstid på fem år. Mange lånetilbydere har tidligere hatt nedbetalingstid helt opptil 15 år for å redusere beløpene forbruker må betale hver måned. Noe som resulterte i at den totale summen for lånet ble høyere. Dette sikrer deg som forbruker, slik at man på kortere tid kan betale ned gjeld og annen kreditt.

Gjelden kan ikke overstige inntekten din ganger fem

Din totale gjeld, altså boliglån, billån, studielån, forbrukslån, handlekontoer og kredittkort, kan ikke overstige 5 ganger din brutto årslønn. Det betyr at hvis du allerede sitter på for eksempel et huslån, et billån og kanskje et kredittkort som samlet er fem ganger inntekten din, vil du ikke kunne ta opp et nytt forbrukslån.

Du må tåle en renteøkning på fem prosent

Bankene og andre lånetilbydere blir også pålagt å ta med en potensiell renteøkning på fem prosent på all gjelden din i vurderingen av søknaden, for å forsikre seg om at du vil takle en slik renteøkning og kunne betjene gjelden din uten vanskeligheter. De nye retningslinjene fra Finanstilsynet er ment for å gjøre det enklere for deg å ha full kontroll på økonomien din.