Hva betyr GDPR for meg?

Hva er GDPR og hva betyr det for meg? 

GDPR – de fire bokstavene som alle snakker om for tiden. Hvor enn man går virker det som noen snakker om det. Så hva er egentlig GDPR og hva betyr det? 

Hvor vi er og hvor vi skal

Det nåværende databeskyttelsesdirektivet (DBD) ble vedtatt i 1995. Det har skjedd mye siden da som gjør at DBD ikke lengre stemmer overens med den digitale tidsalderen vi lever i idag. Derfor bestemte EU-kommisjonen i januar 2012 at det var på tide med en databeskyttelsesreform i hele EU. Personvernreguleringen (The General Data Protection Regulation (GDPR), som trer i kraft den 25 mai 2018 gir EU-borgere mer kontroll over sine personopplysninger. Den nye forskriften gjenspeiler både de teknologiske endringene som har skjedd og måten selskaper og bedrifter samler og lagrer informasjon om sine kunder.  

Hvilke selskaper gjelder GDPR for?

Ethvert selskap som behandler personopplysninger fra EU-borgere må bli med. Selv om GDPR er ment for EU-borgere så gjelder det også for utenlandske selskaper som tilbyr tjenester til EU-borgere.   

Personlige opplysninger 

Hva er personlige opplysninger og hvorfor er databeskyttelse så viktig? Personlige Opplysninger gjelder i utgangspunktet all informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. 
Personlige  opplysninger kan være personens navn, e-postadresse, samt digital informasjon som IP-adresser eller mobilenheter.

Databeskyttelse 

Når det gjelder databeskyttelse, er det oppsiktsvekkende hvor mye personlig informasjon som kan hentes ut via en persons sosiale medier, kontakter, internett-cookies og IP-adresser. Eventuelle opplysninger som blir hentet ut kan deretter lagres og til og med selges.Takket være GDPR vil dette ikke lenger være mulig. 

Kjenner du til dine rettigheter?  

GDPR inneholder viktige rettigheter som beskytter registrerte i EU. Disse rettighetene er: 

"Retten til å få transparent informasjon" - Kundene har rett til å få informasjon om hvilke personlige opplysninger som behandles. Denne informasjonen skal formidles på en kort, transparent, forståelig og lett tilgjengelig måte ved bruk av klart og enkelt språk. Videre har kunden rett på informasjon om hvordan personopplysninger behandles og hvorfor. 

"Retten til tilgang" - kunder kan be om bekreftelse på om hvilke personopplysninger som behandles. Kunder kan også be om en gratis kopi av personopplysninger behandlet av et selskap. 

Retten til endring” – En kunde kan be om enringer i hans eller hennes personopplysninger dersom kunden mener at de nye opplysningene er mer nøyaktige eller aktuelle. 

“Rett til å trekke tilbake samtykke” – Kunden har mulighet til å trekke tilbake tidligere gitt samtykke om bruk av deres personlige opplysninger. 

"Retten til å avvise” – Kunden kan til enhver tid avvise behandling av personopplysninger brukt til direkte markedsføring. Om selskapet behandler kundens personlige opplysninger til legitime formål for selskapet og kunden protesterer skal selskapet kunne vise til legitime og gode argumenter for at de ikke har hensyntatt kundens interesser, rettigheter og frihet.   

Retten til å avvise automatisk behandling” – Kunden kan avvise automatisert behandling av deres personlige informasjon og kan be om en manuell prosess i stedenfor. 

Retten til å bli glemt” - Kunden har rett til å spørre selskapet om å slette opplysninger om han eller henne selv om selskapet har rett til å avvise dette hvis det fortsatt er behov for å holde på disse opplysningene f.eks som bevis, finansielle spor osv.  

Retten til dataportabilitet” – Kunden kan få sine data og be om at de blir overført tilbake til ham eller henne, eller til enhver person i selskapet som er angitt av kunden.  

Hva betyr dette for bedrifter?

For bedrifter kan GDPR føles som en hodepine. Men selv om det innebærer mye administrasjonasarbeid gir GDPR også en stor mulighet for bedrifter til å forme seg. Bedrifter må gå gjennom sine prosesser og identifisere sine formål og de juridiske grunnene til behandling av personopplysinger fra sine kunder. Dette sikrer kundens trygghet og at kun nødvendige data behandles. På denne måten kan selskap ikke lagre data evig. Samlet betyr GDPR økt åpenhet, noe som betyr større lojalitet og tillit. I lys av dette er GDPR en vinn-vinn situasjon for både kunde og selskap som vi i Ferratum er glade for. 

Hvis du har en Ferratum-konto kan du sjekke våre oppdaterte Personvernregler og Personvernkontroll ved å logge inn på Min Konto:

Logg inn på min konto

Hvis du ønsker å vite mer om GDPR, kan du besøke nettsiden til EU-kommisjonen: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

Velkommen til Ferratum.no

Chatten er ikke tilgjengelig.

Chatten er ikke tilgjengelig.
Legg igjen en beskjed

Takk for din melding!

System error