Hvem kan søke om lån?

 

Hvem kan søke om lån?

Fleksikreditt kan være et godt sikkerhetsnett når det oppstår et kortsiktig behov for ekstra penger. For at vi skal behandle søknaden, må noen enkle krav være oppfylt. 

 

 

Krav til søkere:

Norsk adresse

 

Gyldig e-post adresse

Norsk telefonnummer

Alder 20+ 

 

 

For å behandle søknaden må søkere også oppgi:

Kontonummer i norsk bank

Inntekt og gjeld

 

BankID for sikker identifisering

✔ Klar til å søke

Renteeks. Ferratum Fleksikreditt: 199,87% effektiv rente, 30.000,-, o/12 mnd, nominell rente 115% p.å., Total: 48.687,59,-