Ferratums Barometerundersøkelse

Siden 2014 har vi i Ferratum Group spurt våre europeiske kunder om å dele sine forbruksvaner. Undersøkelsen gjennomføres to ganger i året – én gang i sommerhalvåret og én gang igjen rett før jul. Formålet med undersøkelsen er å finne ut av hvor mye penger folk bruker på ferien, hva pengene går til og hvordan dette varierer fra land til land. Nå vil vi også se på hvordan Covid19 har påvirket vårt forbruk.

Konkurranseregler

1. Arrangør

Arrangøren av konkurransen er Ferratum Bank p. l. c. , som er en bank med Europeisk banklisens på adressen ST Business Centre 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta.

 

2. Konkurransens varighet

Konkurransen starter den 28.04.2021 og varer inntil den 12.05.2021. Arrangøren forbeholder seg retten til å endre datoer for konkurransens varighet.

 

3. Konkurranseregler og betingelser for deltagelse

Konkurransen foregår utelukkende online, og en invitasjon til deltagelse til spørreundersøkelsen sendes via e-post og deles på arrangørens sosiale medier. Undersøkelsen finnes på følgende LINK

Alle deltagere som fyller ut skjemaet skal oppfylle betingelsene nedenfor:

 • Ha tilgang til LINK
• Ha norsk statsborgerskap eller være bosatt i Norge når undersøkelsen gjennomføres og man deltar i konkurransen, samt være minst 18 år.
• Akseptere at arrangøren offentliggjør navnet til de heldige vinnerne. 
• Delta i spørreskjemaet gjennom linken ovenfor. 
• Bekrefte at retningslinjene er lest og forstått og at deltageren er i full overensstemmelse med de vilkårene og betingelsene som er fastsatt.

Kun brukerregistreringer som oppfyller kravene blir validert. Arrangørens medarbeidere, samarbeidspartnere, samt familie/venner av arrangørens ansatte har ikke rett til å delta. Retten til at delta i konkurransen annulleres automatisk, hvis en person gir falske, feilaktige eller uhensiktsmessige data eller opplysninger. 
Retten til å delta i loddtrekningen annulleres automatisk, dersom deltageren prøver å jukse i konkurransen. Deltagerne i konkurransen er ikke underlagt direkte eller indirekte ekstraomkostninger av arrangøren.

 

4. Premier

Det trekkes lodd om 3 premier:

  • Supergavekort: 5.000 kr. 
  • Supergavekort: 2.500 kr. 
  • Supergavekort: 1.000 kr.

Premiene tildeles ved tilfeldig loddtrekning og vinnerne vil bli informert innenfor 7 dager etter loddtrekningens avslutning. 

 

5. Arrangørens og vinnerens ansvar

Vinneren av premien er ansvarlig for eventuelle omkostninger relatert til mottagelse eller bruk av premien eller utgiftene og/eller skatter relaterte til deltagelse i konkurransen. Vinneren av premien fritar arrangøren for alt ansvar som oppstår som følge av eller er et resultat av deltagelse i konkurrensen eller mottagelse av premien. Vinneren av premien fritar arrangøren for alt ansvar relatert til senere bruk av premien eller mangler relatert til den. Arrangørens avgjørelser er endelige og bindende for alle deltagere i konkurrensen.

Alle klager over konkurransen skal innsendes på e-post til kundservice@ferratum.no, senest en uke etter kampanjens avslutning.  

 

6. Ansvarsfraleggelse vedr. Facebook

Konkurransen finansieres, støttes eller endosseres ikke på noen måte av Facebook.

 

Sorry, there are errors on the page: