Den internasjonale kvinnedagen – selvfølgelig skal den markeres!

08.03.2021#Generelt

Siden begynnelsen på 1900-tallet har den internasjonale kvinnedagen blitt feiret den 8. mars på mange forskjellige måter verden over. 1900-tallet ble det århundret da kvinners stilling ble styrket gjennom lovgivning av stemmeretten, retten til sin egen kropp og andre sosiale reformer. I 1977 utnevnte FN 8. Mars som den offisielle internasjonale kvinnedagen – noe som har vist seg å være svært viktig.

 

Den internasjonale kvinnedagen ble for første gang feiret i Norge i 1915. Ser man spesielt på det som skjedde i Norge, betydde dette mer lik lønn for likt arbeid, rett til utdanning, rett til arbeid og like retter etter lovverket.

Det blir imidlertid ofte satt spørsmålstegn ved om man trenger en egen kvinnedag i den pågående samfunnsdebatten. Er det virkelig nødvendig å ha en særskilt dag for å gi oppmerksomhet til kvinners rettigheter? Hvordan er det da med alle de andre dagene i året? Uansett hva hvert enkelt individ tenker om det spørsmålet, er det helt klart slik at det fortsatt finnes veldig mye å arbeide og kjempe for når det gjelder kvinners rettigheter.

 

Ikke på bekostning av mannen

Først og fremst er det slik at kvinners rettigheter ikke går på bekostning av mannens – det handler om å kunne dele på oppgaver og å gi mannen ansvar på andre områder og arenaer, eksempelvis barn og hjem, som tradisjonelt sett uten diskusjon har blitt tatt hånd om av kvinner.

Vi trenger ikke å gå mange årene tilbake før det var ganske unaturlig for menn å trille barnevogn i Norge. I dag er det heldigvis motsatt – det blir flaut om en mann skulle nekte å trille barnevognen.

Det er fremdeles mange områder, selv i et så likestilt land som Norge, hvor vi kunne gjort enda mer for å minske gapet mellom kjønnene. For i bunn og grunn handler det om at kvinner og menn er like mye verdt, og at det er viktig at både kvinner og menn i Norge, uansett hvor de er fra og hvilken bakgrunn de har, skal kjenne på de samme mulighetene til frihet og selvstendighet.

 

Kvinners rettigheter i et globalt perspektiv

Hvis man ser på dette med et globalt perspektiv, kan ikke fattigdom bekjempes så lenge det finnes økonomiske ulikheter blant kvinner og menn. Dette fordi de fleste mennesker som lever i fattigdom i dag er kvinner.

Kvinner har mindre makt, innflytelse og ressurser sammenlignet med menn. Endringene må derfor skje betydelig fortere! Statistikk fra Verdens økonomiske forum viser at det kommer til å ta cirka 217 år å tette gapet med lønn og jobbmuligheter mellom kvinner og menn, hvis vi fortsetter i samme tempo og utvikling som vi har i dag.

 

Det er fortsatt mye å gjøre når det gjelder kvinners økonomi

Ifølge tall fra 2018 fra Statistisk sentralbyrå, tjener norske kvinner i snitt 87,1 prosent av gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent blant menn. Altså cirka 87 kr pr. tjente 100 kr blant menn. Og dette er bare snittet.

Det positive er at dette tallet gradvis har økt, da tallet i 2015 var på 85,3 prosent. Det er selvfølgelig flere faktorer som spiller inn på hvorfor det er slik, det kan være arbeidstid, ansiennitet, fartstid og utdanning/yrke. I tillegg jobber flere kvinner deltid. Men uavhengig av disse faktorene og fremgangen i prosent, er det faktisk ikke verdig et land som Norge, som på så mange ulike måter anser seg som å være et av verdens mest likestilte.

Alle tjener på at gapet minsker, ikke bare kvinnene, men hele landet som helhet.

 

Hva kan egentlig gjøres?

Det finnes masse tiltak som kan settes i gang og ting som kan gjøres. Én ting for å få bukt med uforsvarlige lønnsforskjeller mellom kvinner og menn er at arbeidsplasser kontinuerlig gjennomfører en såkalt «lønnskartlegging». Da vil det være betydelig enklere å følge med på og holde styr på eventuelle lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Og derfor kan man faktisk gjøre noe med det mer strukturert. Det handler også om å få inn flere kvinner i ledelsen i selskaper. Dette er kun to eksempler av en ellers mye lengre liste.

 

Like muligheter til å bestemme egen fremtid!

Kvinner og menn skal ha like muligheter til å forme sin fremtid. Statistikk viser at en stor andel kvinner velger å bli i dårlige forhold på grunn av økonomiske årsaker.

Ferratum er en bank som gir muligheter for at du, uansett om du er kvinne eller mann, kan få bukt med dine uforutsette utgifter og få rask økonomisk hjelp. Uavhengig om hvem du er og hva du står ovenfor.

Eller kanskje skal du finansiere noe som kan hjelpe deg i framtiden? Uansett hva det måtte være, skal naturligvis hvert lån tas under ansvar og være gjennomtenkt.

Ta kontakt med oss i Ferratum om du vil vite mer. Vi er her for deg.

Her kan du se litt om hva du kan forvente av oss i Ferratum

 

Mer kunnskap kan minke skjevheten

Fremdeles er det sånn at det ofte er kvinnene som står for husholdsøkonomien, og mange kunder hos Ferratum låner til uforutsette utgifter i privatøkonomien. Vi ønsker å være en støttespiller til deg som ønsker å spare til uforutsette utgifter. Dette er viktig for å ha kontroll på økonomien og ikke ende opp med høy forbruksgjeld. Derfor er vi også veldig glade for at Gjeldsregisteret endelig er på plass.

Les alt du trenger å vite om Gjeldsregisteret på bloggen vår

Generelt er kunder av Ferratum flinke til å håndtere husholdsøkonomien. I gjennomsnitt er lånene tilbakebetalt etter bare en og en halv måned.

Er det også sånn at kvinner også burde involvere seg mer i sparing og investering?

Ifølge DNB viser deres egne kundedata og offentlig statistikk at det er en gjennomgående økonomisk skjevhet mellom kvinner og menn.

DNB har dessuten et initiativ kalt #huninvesterer, som handler om at økt kunnskap skal jevne ut denne skjevheten og vi har tro på at dette vil bidra til at norske kvinner får mer kunnskap om både økonomi, sparing og investering.

Vi heier på #huninvesterer og vi heier på kvinnene!

 

Er du også interessert i disse?

Sorry, there are errors on the page: