Internasjonal undersøkelse avslørte en kjønnsbias som må balanseres

Kampanje for bevisstgjøring om kjønnsdiskriminering for Kvinnedagen
Wd blog photo L