Myte 4: Det er mer skamfullt å ta opp forbrukslån enn å bruke kredittkort

21.06.2021#Mythbusters

Folk flest assosierer ordet forbruk med følgende:

Unødvendig overforbruk og sløsing

Kanskje tenker du på Luksusfellen, med programleder og økonom Hallgeir Kvadsheim, som har blitt selve symbolet på en skakkjørt privatøkonomi.

Det er svært uheldig at så mange har dette inntrykket av forbrukslån, spesielt siden det stammer fra misoppfatninger. Nå er det på tide å slå hull på denne myten!

Informasjonen under håper vi beviser at de negative misoppfatningene rundt forbrukslån er feil.

Negative holdninger til folk som tar forbrukslån og feilantagelser om hva det brukes til

Stigmaet ligger sannsynligvis i ordet. Når vi tenker på forbruk, tenker vi gjerne på luksusvarer og overkonsum. En av Ferratums undersøkelser gjennomført i 2020 viser at det er flere som er kritiske til forbrukslån og de som tar opp slike lån:

  • Forbrukslån er for de som lever over evne - 49 % svarte «enig».
  • Personer som har forbrukslån er ofte impulsive og mangler kontroll over sin egen økonomi - 50 % svarte «enig».
  • I hvilken grad oppfatter du det er skam i samfunnet knyttet til å ha et forbrukslån?42 % svarte «i stor grad».

Kan du mer om forbrukslån enn folk flest?

Ta quizen og test din kunnskap!

Ta quiz

Ser vi på hvilke formål folk tar opp forbrukslån til, er bildet derimot et helt annet. Faktisk er det bare en brøkdel som bruker lånet på reise, fritid og shopping.

Forbrukslån brukes lite på luksusvarer og underholdning.

En undersøkelse gjennomført blant forbrukslånstakere hos Ferratum Bank, viser at omtrent halvparten har benyttet seg av tilbudet for å dekke uforutsette kostnader. En av ti svarte at de skulle bruke lånet på å dekke helt grunnleggende utgifter som mat, husleie, strøm og forsikring.

Noen ganger trenger man litt ekstra hjelp – det er ingen skam i det

Å havne i en midlertidig livssituasjon der du behøver hjelp til å dekke nødvendige kostnader, skal ikke være skamfullt eller stigmatiserende. Vi har alle dratt kredittkortet når en hvitevare plutselig ryker. Hvorfor skulle du ikke kunne ta opp et forbrukslån for å dekke den samme kostnaden? Dersom du trenger mer enn én måned på å nedbetale, kan det dessuten være gunstigere enn å bruke kredittkort.

Det er ingen grunn til at du skal føle skam over å ta opp et forbrukslån. 

De som har forbrukslån, vet godt at det er mange grunner til å ta opp et slikt lån, og det er ikke en selvfølge at pengene skal brukes på luksus. Om du ser at et forbrukslån passer best i din situasjon, så håper vi at du føler deg trygg på at det ikke er noe å skamme seg over.

Mer i Mythbusters serien

Sorry, there are errors on the page: