GDPR og samtykke

Hva er personlige opplysninger og hvorfor er databeskyttelse så viktig?

Glemt samtykke?

Etter GDPR trådde i kraft, kreves det aktivt samtykke om du som kunde ønsker å motta gode tilbud, nyheter og produktoppdateringer på epost, sms eller telefon.

Logg deg inn på "Min Side", gå til "Min Profil" i menyen og kryss av for å motta vår tilbud. 

Logg inn på min konto

Hva betyr GDPR for meg?

Personlige opplysninger

Hva er personlige opplysninger og hvorfor er databeskyttelse så viktig? Personlige Opplysninger gjelder i utgangspunktet all informasjon relatert til en identifisert eller identifiserbar fysisk person. 

Personlige  opplysninger kan være personens navn, e-postadresse, samt digital informasjon som IP-adresser eller mobilenheter.

Databeskyttelse 

Når det gjelder databeskyttelse, er det oppsiktsvekkende hvor mye personlig informasjon som kan hentes ut via en persons sosiale medier, kontakter, internett-cookies og IP-adresser. Eventuelle opplysninger som blir hentet ut kan deretter lagres og til og med selges.Takket være GDPR vil dette ikke lenger være mulig. 

Kjenner du til dine rettigheter?  

GDPR inneholder viktige rettigheter som beskytter registrerte i EU. Disse rettighetene er: 

"Retten til å få transparent informasjon" - Kundene har rett til å få informasjon om hvilke personlige opplysninger som behandles. Denne informasjonen skal formidles på en kort, transparent, forståelig og lett tilgjengelig måte ved bruk av klart og enkelt språk. Videre har kunden rett på informasjon om hvordan personopplysninger behandles og hvorfor. 

"Retten til tilgang" - kunder kan be om bekreftelse på om hvilke personopplysninger som behandles. Kunder kan også be om en gratis kopi av personopplysninger behandlet av et selskap. 

Retten til endring” – En kunde kan be om endringer i hans eller hennes personopplysninger dersom kunden mener at de nye opplysningene er mer nøyaktige eller aktuelle. 

“Rett til å trekke tilbake samtykke” – Kunden har mulighet til å trekke tilbake tidligere gitt samtykke om bruk av deres personlige opplysninger. 

"Retten til å avvise” – Kunden kan til enhver tid avvise behandling av personopplysninger brukt til direkte markedsføring. Om selskapet behandler kundens personlige opplysninger til legitime formål for selskapet og kunden protesterer skal selskapet kunne vise til legitime og gode argumenter for at de ikke har hensyntatt kundens interesser, rettigheter og frihet.   

Retten til å avvise automatisk behandling” – Kunden kan avvise automatisert behandling av deres personlige informasjon og kan be om en manuell prosess i stedenfor. 

Retten til å bli glemt” - Kunden har rett til å spørre selskapet om å slette opplysninger om han eller henne selv om selskapet har rett til å avvise dette hvis det fortsatt er behov for å holde på disse opplysningene f.eks som bevis, finansielle spor osv.  

Retten til dataportabilitet” – Kunden kan få sine data og be om at de blir overført tilbake til ham eller henne, eller til enhver person i selskapet som er angitt av kunden.  

Hvis du ønsker å vite mer om GDPR, kan du besøke nettsiden til EU kommisjonen: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en

Vennligst les gjennom våre oppdaterte og kompatible GDPR og personvernregler her.  Om du har en Ferratum-konto kan du sjekke våre oppdaterte Personvernregler og Personvernkontroll ved å Logg inn på min konto

 

 

Sorry, there are errors on the page: