IPS | Her er alt du trenger å vite om individuell pensjonssparing. Les mer!

IPS

1. november 2017, lanserte Stortinget den nye IPS-ordningen. Det unike ved denne måten å spare pensjon på, er at du mottar skattefradrag mens du sparer. Det er en mer fleksibel måte å spare pensjon da du selv både kan velge hvor du vil spare, og hvor mye. Vurderer du å starte en IPS-sparing? Her på siden får du svar på alt fra hvordan du sparer, hva skattefradraget egentlig vil si, og hva som skjer når du tar ut pensjonen.

Ny IPS-ordning

Har du heller ikke helt forstått hva den nye IPS-ordningen vil si? Vel, det som kjennetegner den nye ordningen kontra den gamle, er i grove trekk den årlige sparegrensen. I den gamle ordningen fra 2008 kunne du kun spare 15 000 kroner i året. Dessuten ville dine uttak ved pensjonsalder bli beskattet som pensjonsinntekt, hvor du dermed skulle beskattes opp imot 40 % på utbetalingen.

I dag ser det heldigvis litt annerledes ut – til glede for mange nordmenn. Det nye årlige taket på innbetalingen er 40 000 kroner, og det er av disse du får skattefradrag på. Når du tar ut pensjonen din med den nye ordningen, vil du kun skulle betale alminnelig inntektskatt av uttaket. Den nye ordningen er dermed mye mer gunstig for deg som sparer, og din skattefrie avkastning er langt større.

Men hvor mye kan du egentlig få i et slikt skattefradrag? Pr. 2021 er skattesatsen på 22 %. Det betyr at hvis du sparer det årlige maksbeløpet på 40 000 kroner, da vil du motta et årlig skattefradrag på opptil 8 800 kroner. Det er heller ikke et øvrig tak på sparingen, så du kan i prinsippet spare så mye du vil i perioden fra fylte 18 år og opp til 75 år. Du kan ta ut pensjonen når du har fylt 62 år, og pengene er innefrosset til den tid.

Det er verdt å legge merke til at minimumsperioden for utbetaling er 10 år – men du kan ikke avslutte denne før du har fylt 80 år. Det betyr i praksis at hvis du tar ut pensjonen din når du har fylt 62 år, vil du derfor ha en utbetalingsperiode på minst 18 år. Dette gjelder unntaksvis hvis din årlige utbetaling er mindre en 20 % av den årlige folkepensjonens grunnbeløp – da vil du bli fritatt for denne minimumsperioden. Vil du lese mer om den nye IPS-ordningen, da finner du mer informasjon i Stortingets database.

Prinsippet om utsatt skatt

Din avkastning fra skattefradraget og IPS-sparing er fritatt for både formueskatt og inntektsskatt, men det er ikke bare fryd og gammen. Det er nemlig en liten hake ved dette skattefradraget – du skal nemlig skatte av din IPS-sparing når du tar ut pensjon. Det betyr helt konkret at du faktisk utsetter skatten, og skal beskatte utbetalingene dine i pensjonsalder. For at IPS skal være mest gunstig for deg som sparer, er det derfor avhengig av hvordan du velger å plassere avkastningen fra skattefradraget. På den måten kan du se på IPS-pensjonssparing som et slags rentefritt lån fra staten – som du med fordel kan legge inn på IPS-kontoen din igjen, får å få enda et skattefradrag og en såkalt renters rente-effekt. Har du andre investeringsmuligheter, fond eller lignende, kan du også plassere pengene der. IPS-pensjonssparing kan derfor være en effektiv sparemodell for deg som allerede har midler, da du får mest avkastning på et høyere innskudd – som du så kan investere videre.

Skattesymmetrien – hva har det å si for deg?

IPS-ordningen har en skattesymmetri, som betyr at du ikke betaler mer skatt i pensjonsalder, enn det du har mottatt i avkastning under spareperioden. Dette er en forsikring for deg som sparer, slik at du ikke betaler mer skatt av pensjonen, enn det du har fått i skattefradrag. På denne måten er du sikret risikoen ved å ende opp med tap. Slik som all politikk, er det ingen garanti for at dette ikke kan endre seg, men det er per dags dato bred politisk enighet om skattesymmetri i IPS-ordningen. Du kan lese mer om skattesymmetri, og 12 andre tips til IPS-sparing her.

IPS-ordning, hvor og hvor mye skal du spare?

Ordningen er tiltenkt som supplement til folketrygd og tjenestepensjon. Det vil si at du får disse utbetalt side om side med IPS-ordningen som pensjonist.

En av fordelene ved IPS-sparingen, er at du selv kan velge hvilket fond du vil spare i, eller hvilken spareavtale som passer deg best. Dette er uansett uavhengig av hvilke andre bankforbindelser du har i forveien, og du kan flytte din IPS-konto til en annen tilbyder. Dette er sjeldent assosiert med store kostnader, og ofte er det helt kostnadsfritt å opprette en IPS-ordning. Synes du det er vanskelig å finne ut av hvilket fond du vil plassere din IPS-ordning i, kan du med fordel la pensjonsleverandøren velge en tilbudt spareprofil. Hvis du vil kikke etter fond selv, kan det være en god ide å spare i et globalt indeksfond, fordi det er færrest risikoer knyttet til avkastningen på langsiktige sparingsmodeller. Vurderer du å spare i et globalt indeksfond? Her er en oversikt over hvilke selskaper som tilbyr IPS, og hvem av disse som også har globalt indeksfond.

Det sier seg selv at jo mer du sparer, desto større blir avkastningen på ditt skattefradrag. Det er dog essensielt at du har midlene til å spare, og det anbefales at du at du har nedbetalt gjeld når du velger å spare med IPS, så du kan benytte deg av alle fordelene. DNB har en fiffig kalkulator du kan benytte deg av, for å kalkulere hvordan din IPS-sparing kan struktureres på best mulig måte. Her kan du se hvor stor din utbetaling blir med både høy risiko, middels risiko og lav risiko – og hvor mye du skal punge ut med om måneden.

Velger du å spare i IPS, skal du ha mulighet til å legge disse pengene til side – nettopp fordi de vil sitte fast i ordningen helt til du velger å ta ut pensjonen din. Fordelen med å ha innefrosset midler i din pensjonssparing, er at det tvinger deg til å tenke langsiktig. Du kan ikke ta ut pensjonssparingen eller bruke midlene til kortere sparemål, som gjør at din individuelle pensjonssparing er i trygge og garanterte rammer som gir mange ro i magen når de tenker over sin pensjonstid.

IPS ved død

Er du bekymret for hva som skjer med oppsparingen din hvis du dør – enten før sparingen avsluttes eller under utbetalingen i pensjonsalderen? I IPS-ordningen gjelder det helt basale arveregler. Ved sparerens dødsfall, vil midlene spart i en IPS-konto etterlates til de pårørende. Har du barn under 21, vil disse motta årlig barnepensjon frem til de fyller 21 år. Samlever, ektefelle eller registrert partner vil motta og overta midlene spart i IPS-ordningen som pensjon utbetalt henover 10 år. Finnes det ingen etterlatte, vil pengene gå rett i dødsboet som et engangsbeløp.

FAQ

Hva er IPS?

IPS står for individuell pensjonssparing med skattefordel. IPS er en fondsparing med skattefordel, hvor du selv velger hvor og hvordan du vil investere pengene. Din individuelle pensjonssparing kommer i tillegg til folketrygd og tjenestepensjon. Du kan spare fra du er 18–75 år, men du kan høyst sette inn 40 000 kroner i året på din IPS-konto.

Ved en IPS-ordning får du et skattefradrag på alminnelig inntekt av sparebeløpet, skattesatsen er i 2021 på 22 %. I praksis betyr det at hvis du sparer maksbeløpet på 40 000 kroner i året, får du 8 800 kroner tilbake igjen på skatten neste skatteår.

Hva er reglene for å ha en IPS-konto?

IPS følger kravene i lovbestemmelsen om individuell pensjonsordning. Det vil si at du kan spare maksimalt 40 000 i året, som du ikke kan ta ut før fylte 62 år. Ved den nye IPS-ordningen fra 2017 skal utbetalingene foregå over minst 10 år, og kan ikke avsluttes før fylte 80 år. Minimumsperioden for utbetalingen er derfor på minst 18 år, så lenge du tar ut pensjonen fra fylte 62 år.

Skal det betales skatt av IPS?

IPS-ordningen er basert rundt prinsippet om utsatt skatt. Det vil si at du mottar skattefradrag i hele spareperioden, men når du velger å ta ut pensjonen, beskattes hele beløpet som alminnelig inntekt.

IPS er fritatt fra formueskatt. Betaler du formueskatt i forveien, vil IPS-ordningen være gunstig for deg.

Hva er fordelene og ulempene med IPS-ordningen?

En av fordelene ved å spare med IPS-ordningen, er skattefradraget. Selv om du utsetter skattebetalingen, er det fortsatt en fordel for deg. Det er dermed helt avhengig av hvordan du velger å disponere det beløpet du mottar ved å utsette skatten under spareperioden. I en IPS-ordning, er grunnprinsippet at du utsetter skatten. Selv om du får et skattefradrag mens du sparer, betyr det ikke at du ikke skal betale skatt. En ulempe ved IPS-ordningen, kan for mange være at du skal ha en god egenkapital for å dra nytte av ordningen – jo mer du sparer, desto mer skattefradrag får du.

Er du også interessert i disse?

Sorry, there are errors on the page: