Myte 2: Forbrukslån har dårligere vilkår enn kredittkort

21.06.2021#Mythbusters

Det er mye usikkerhet rundt vilkårene for forbrukslån. Dette viser en undersøkelse Ferratum Bank gjennomførte i 2020. På flere av spørsmålene om fleksibilitet, renter og andre vilkår, fikk svaret «vet ikke» flest stemmer.

  • Kredittkort har lavere rente enn forbrukslån40 % svarte «vet ikke».
  • Forbrukslån er mindre fleksibelt enn et kredittkort42 % svarte «vet ikke».
  • Forbrukslån kan ikke betales ned raskere enn 12 måneder50 % svarte «vet ikke».
  • Det finnes ingen forbrukslån i Norge som kan betales ned før det har gått 30 dager69 % svarte «vet ikke».

Utenom den store andelen «vet ikke», fikk disse spørsmålene alltid også noen svar som mente at forbrukslån har dårligere vilkår.

Med følgende forklaring, avkler vi denne myten sånn at du som ikke vet, får riktig informasjon og en bedre innsikt i hvilke vilkår som gjelder og hvordan de fungerer.

Kan du mer om forbrukslån enn folk flest?

Ta quizen og test din kunnskap!

Ta quiz

Kredittkort vs. forbrukslån – situasjonen du er i påvirker hvilke vilkår som er «gode»

Forbrukslån og kredittkort er tilpasset ulike situasjoner og passer best til ulike behov.

Kredittkort er flott for utgifter som kan tilbakebetales raskt…

For utgifter som er umiddelbare, relativt små og som du har anledning til å tilbakebetale fort, vil kredittkort være et godt alternativ. I slike tilfeller er vilkårene som følger kredittkortet spesielt gode.

Fordi de fleste kredittkort tilbyr rentefri kreditt i inntil 45 dager, vil denne typen lån være nyttig for de som kan tilbakebetale lånet før den rentefrie perioden utløper. Da vil ikke lånet koste deg noe.

…men blir fort dyrt hvis du ikke når fristen

Hvis du derimot ikke rekker å betale tilbake lånet i løpet av den rentefrie perioden, må du betale renter på samme måte som med forbrukslån.

Forskjellen er at renten på kredittkort vanligvis er høyere enn ved forbrukslån.

Forbrukslån passer derfor bedre for større utgifter hvor du forventer at nedbetalingen vil ta lenger tid.

Det er viktig å huske at til tross for lavere renter er det også andre gebyrer og avgifter ved forbrukslån som må tas med i betraktningen, fordi disse påvirker totalbeløpet et lån vil koste deg.

Les mer om hvilke kostnader og avgifter som gjelder ved forbrukslån her.

 

Fleksibilitet – nedbetaling og tilgang

Forbrukslån er mer fleksibelt enn du tror

Nedbetalingsmulighetene for et forbrukslån er mer fleksible enn mange er klar over.

Som med kredittkort, tilbyr flere utlånere fleksibel tilbakebetaling av forbrukslån, med mulighet for nedbetaling før forfallsdato. Hvis du har anledning til å betale ned raskt, vil dette redusere totalkostnaden på forbrukslånet ditt.

Vanligvis raskere tilgang til pengene med kredittkort

Uansett hvilke renter og nedbetalingsvilkår som gjelder, så er realiteten at de fleste allerede har et kredittkort. Det føles derfor kanskje mer lettvint å bruke kredittkortet framfor å gå på nettet og søke om lån. Kredittkort gir deg fleksibiliteten til å kjøpe eller betale en utgift umiddelbart.

Sånn fungerer det ikke med forbrukslån.

For å få forbrukslån må du først få godkjent en lånesøknad, og vente på å at pengene blir utbetalt. Men heldigvis er søknadsprosessene korte og enkle, og gjennom automatiserte godkjenningsprosesser tilbyr de fleste forbrukslånstilbydere innvilgelse og utbetaling til konto samme dag som du sender inn søknad.

Er du også interessert i disse?

Sorry, there are errors on the page: