Alt du behøver å vite om arverett og gjeld

Har du full oversikt over hvilke rettigheter du har og hvilke regler som gjelder ved arv, og om du eventuelt kan arve gjeld fra for eksempel foreldre og ektefeller? Her på siden kan du lese nærmere om arveretten og få nyttig informasjon om arv og gjeld.

Det kan være en stor psykisk belastning å miste noen som står en nær. Denne psykiske belastningen kan bli enda større når dødsfallet skal meldes og eiendelene fordeles, og ikke minst hvis avdøde hadde gjeld. Det er mange som er i tvil om man kan arve gjelden eller ikke, så derfor har vi laget en veiledning for hvordan du skal forholde deg til arv og gjeld nedenfor.

Generelt om arv og gjeld

I følge arveloven, så hefter man i utgangspunktet ikke for avdødes gjeld. Hvis man allerede på forhånd vet at avdødes gjeld overstiger formuen, vil man i utgangspunktet behandle boet som et insolvent dødsbo. Byfogden utpeker en bobestyrer som sørger for å selge boets aktiver og overføre midlene videre til boets kreditorer. Dermed risikerer ikke arvingene å hefte for noe gjeld, og behøver heller ikke å bekymre seg i forhold til avdødes kreditorer.

Hvis boet er solvent, altså hvis det er flere aktiva enn passiva, kan man sende inn en erklæring om privat skifte. Hvis det viser seg senere at avdøde også etterlot seg gjeld og at boet derfor har blitt insolvent, kan arvingene fortsatt trekke seg tilbake og overlate behandlingene til en bobestyrer.

I dette tilfellet vil arvingene i utgangspunktet heller ikke hefte ved avdødes gjeld, med mindre de allerede har tatt til seg eiendeler og aktiva som ikke var rettmessig deres, og som derfor ikke har mulighet for å avlevere aktivaene tilbake til boet. I dette tilfellet vil arvingen hefte for eventuell gjeld, og det er derfor alltid en god idé å vente med å ta ut aktiva til boet er gjort opp.

Arve gjeld etter foreldre

Som regel etterlater foreldrene noe barna deres kan arve når de går bort. Hvis de for eksempel eier et hus uten gjeld, vil barna arve pengene fra et eventuelt salg. Men det kan også hende avdøde har gjeld som er større enn husets verdi, noe som selvfølgelig gjør at situasjonen blir en helt annen for arvingene. Men som tidligere nevnt, så er lån i utgangspunktet en helt individuell og personlig sak.

Du kan ikke automatisk arve gjeld. Den eneste måten du kan ta over arvelaterens gjeld på, er hvis du aktivt signerer et dokument som viser at du aksepterer gjelden. Det kan være flere årsaker til at du velger å gjøre dette, for eksempel hvis du vet verdien av eiendelene overstiger gjelden, eller hvis du har nok penger til å betale gjelden uten selv å havne i økonomiske problemer. Hvis det er en relativt liten gjeld, så finnes det heldigvis gode råd for hvordan man kan betale ned gjelden raskt.

Mange går bort med gjeld, men det er ikke mulig for bankene eller finansforetakene å overføre gjelden til andre i slike situasjoner. Ofte er gjelden mindre enn verdien av boet, noe som gjør at det allikevel er verdi i boet, men husk likevel på at du ikke kan arve en eventuell formue uten at du også overtar den eventuelle gjelden fra arvelateren.

Arve gjeld fra ektefelle

Hvis avdøde etterlater seg en ektefelle, kan han eller hun ha rett til å overta boet uskiftet. Den gjenlevende ektefellen kan dessuten gjennomføre et skifte på et senere tidspunkt, noe som fører til at han eller hun har krav på ektefellearv som beskrevet i arveloven. Man kan velge mellom to typer skifte:

Hvis ektefellen velger privat skifte, overtar ektefellen som arving avdødes eiendeler og eventuell gjeld. Hvis man er usikker på om det er noe aktiva i boet etter at gjelden er trukket fra, bør man vente med å overta boet og først få en fullmakt fra tingretten som gir deg innsyn i arvelaterens formue og eventuell gjeld. Hvis dette allikevel ikke er nok til å få fullstendig oversikt over avdødes økonomiske situasjon, kan arvingene be tingretten eller byfogden om å rykke inn et proklama i avisen. I følge arvehjelpen.no blir alle kreditorene oppfordret til å melde sine eventuelle krav og interesser i boet innen seks uker ved et proklama. Alle krav som settes etter denne fristen faller bort, og kreditorene mister sin rett.

Hvis den gjenlevende ektefellen velger å sitte i uskifte, overtar han eller hun boet udelt. Dette innebærer blant annet at man tar over ansvaret for avdødes gjeld, noe man ikke bør gjøre hvis gjelden er større en boets aktiva.

Hvis din ektefelle hadde mer gjeld enn verdier (insolvent), gjelder særlige regler som sikrer at du får beholde alt du selv har arvet, anskaffet eller fått mens ektefellen fortsatt var i live.

Arve gjeld fra samboer

Hvis samboere ikke har felles barn, er det ingenting i dagens arvelov som tilsier at man har noen arverett etter hverandre. Hvis man vil sikre sin samboer arv etter sin død må man eventuelt opprette et testamente hvor man tilgodeser hverandre.

Hvis man har eller venter barn sammen, har man en viss arverett etter hverandre. Men her dreier det seg om forholdsvis små summer sammenlignet med hva ektefeller arver etter hverandre. Hvis man har felles barn, så er man sikret en arv på 4 ganger folketrygdens grunnbeløp. Dette grunnbeløpet er ifølge regjeringens hjemmeside på 101.351 kroner. Dessuten kan samboere – i likhet med ektefeller – sitte i uskiftet etter den avdøde. Det betyr at den gjenlevende samboeren kan overta felleseiet uten arveoppgjør med eventuelt andre arvinger. Hvis det for eksempel er gjeld i bolig med innbo, fritidsbolig med innbo, båt og bil, så overtar den gjenlevende samboeren hele gjeldsansvaret til samboeren, og ikke bare gjelden for de eiendelene samboeren overtar.

Avkall på arv 

Det kan være flere grunner til at man ønsker å gi avkall på arv, men de mest alminnelige årsakene er at man enten har nok penger og vil at andre skal ha nytte av arven som ellers ville tilfalt deg – eller at man er insolvent og vil unngå at arven tilfaller kreditorene sine.

Når kan man gi avkall på arv?

Man kan gi avkall på arv både mens personen du arver fra eller forventer å arve fra (testatoren) er i live og etter at testatoren er død.

Det er en forskjell mellom å gi avkall på forventet arv (før testatoren dør) eller avslag på arv (etter at testatoren dør).

Hvordan gi avkall på arv?

Hvis du vil gi avkall på arven, kan dette gjøres direkte til arvelateren, altså den du forventer å arve fra. Når du gjør dette skal du underrette byfogden om dette, eller de andre arvingene eller enhver bobestyrer.

Hvis en ektefelle sitter i uskiftet bo, kan man gi avkall på arv til ektefellen både når det gjelder den først avdøde ektefellen og seg selv.

FAQ

Hvordan unngå å arve gjeld?

Hvis den avdøde har mer gjeld enn formue, kan du risikere å arve gjeld. Det er frivillig å arve gjeld, så du er i din fulle rett til ikke å ta imot arven hvis det medfølger gjeld du ikke kan håndtere.

Når arvelateren dør, skal du velge om du vil overta boet på privat eller offentlig skifte. Ved privat skifte overtar du gjelden, mens kreditorene blir sittende igjen med ansvaret for gjelden ved offentlig skifte.

Be skifteretten (byfogden eller tingretten) om en formuesfullmakt før du bestemmer deg, slik at du kan få utskrift av selvangivelsen og saldoen på bankkontoen til arvelateren.

Kan gjeld fra forbrukslån gå i arv?

Man arver ikke automatisk gjeld. Men du kan godt arve et forbrukslån hvis du signerer på at du aksepterer å arve gjelden. Hvis arvelater har et forbrukslån, vil dette bli betalt med aktiva fra boet, noe som selvfølgelig påvirker hvor mye dødsboet er verdt.

Arver du gjeld?

Ved et eventuelt arvespørsmål, vil man få muligheten til å velge mellom offentlig eller privat skifte. Ved et offentlig skifte vil byfogden overta skiftet, mens ved et privat skifte overtar arvingene både formue og eventuell gjeld. Hvis arvelateren har gjeld, bør man velge privat skifte hvis man kan se at verdiene i boet overstiger gjelden. Du kan med andre ord ikke overta en eventuell gjeld hvis du ikke signerer en avtale hvor du aksepterer gjelden.

Er jeg som arving ansvarlig for avdødes gjeld?

Hvis du og eventuelle arvinger tar dere av skiftet selv (privat skifte), skal dere først ha tillatelse til dette fra tingretten eller byfogden. Hvis du eller dere arver gjeld, skal retten få beskjed om at minst en av dere tar ansvar for å betale arvelaterens gjeld senest 60 dager etter dødsfallet.

Det er med andre ord ingen av arvingene som automatisk blir ansvarlig for gjelden. Hvis det viser seg at verdien av eiendelene er mindre enn gjelden, er det ingen som behøver å ta ansvaret for gjelden. I dette tilfellet behøver arvingene ikke å foreta seg noen ting som helst. Da vil retten ta ansvaret for videre behandling av boet.

Er du også interessert i disse?

Sorry, there are errors on the page: