Myte 3: Du kan ikke stole på økonomiske råd fra långivere

21.06.2021#Mythbusters

Hva tenker du på når vi sier «forbrukslånsbank»?

Tenker du på upålitelige økonomiske rådgivere som profiterer på folks usikre økonomiske situasjon?

I så fall er du ikke alene.

I en undersøkelse Ferratum gjennomførte i 2020 for å kartlegge kjennskap til og kunnskap om forskjellige finansielle tjenester, oppgir over halvparten av de 1000 respondentene at de ikke har tillit til forbrukslånsbankene som rådgiver på privatøkonomi.

Nesten like mange tror bankene tjener penger på at folk ikke klarer å betale ned lånene sine, og at låneutgiverne gir dårlige råd som binder folk til låneavtaler de ikke egentlig har råd til. Da er det ikke rart at mange ikke stoler på rådene bankene gir.

Heldigvis er dette bare en myte.

Kan du mer om forbrukslån enn folk flest?

Ta quizen og test din kunnskap!

Ta quiz

Banker blir ikke rike på din bekostning

At folk ikke kan betjene lånene sine er ikke noe bankene ønsker. Banker tjener først og fremst penger på rentenedbetalinger. Dersom du skulle havne i en situasjon hvor du ikke klarer å nedbetale forbrukslånet ditt, risikerer banken å ikke bare å tape lånesummen, men også rentene og avgiftene du skulle ha betalt i fremtiden. Forsinkelsesrenter og -gebyrer som kan påløpe ved forsinket nedbetaling, reguleres av myndighetene. Reguleringen forhindrer at banker kan tjene på å innvilge lånesøknader til søkere som vil ha problemer med å tilbakebetale lånet. Summen av disse rentene og gebyrene er i de fleste tilfeller mye lavere enn hva banken får dersom lånet blir nedbetalt som avtalt.

De fleste lånesøknader blir avvist

Alle forbrukslånstilbydere må følge strenge retningslinjer fra Finanstilsynet. Disse beskytter deg som kunde. Retningslinjene gjør blant annet at bankene har plikt til å beregne hvor stor disponibel inntekt hver kunde har til å betjene lånet, etter at skatt og alle andre utgifter som husholdningskostnader, andre lån og husleie, er betalt. Beregningen av disponibel inntekt tar også høyde for eventuelle renteøkninger.

Retningslinjene bidrar også til å forsikre bankene om at du vil klare å betjene forbrukslånet ditt. Hvis banken, etter en nøye gjennomgang av din økonomisk situasjon og historikk, mener at det ikke er mulig, vil de heller ikke innvilge lånesøknaden.

Som rådgivere er vi her for å hjelpe deg med økonomiske spørsmål og vurderinger – ikke vanskeliggjøre dem.

Er du også interessert i disse?

Sorry, there are errors on the page: