Permisjon uten lønn – dine rettigheter

Permisjon uten lønn er en rettighet vi har her i Norge, men det kan være greit å vite hva du gir fra deg om du ønsker å benytte deg av denne rettigheten. Vi titter på arbeidsmiljøloven og forteller om rettighetene dine når det kommer til ulønnet permisjon. Når er det lov å ta ulønnet permisjon? Og hvordan søker man om dette?

Når du velger å ta deg permisjon uten lønn i over fire uker, vil det få konsekvenser for deg. Det er viktig at du kjenner til risikoen dersom du skulle bli syk under permisjonen. Hva er konsekvensene av en lang, ulønnet permisjon?

Hva er permisjon uten lønn?

Permisjon uten lønn er en rettighet vi har her i Norge. Du kan ta deg permisjon uten lønn, uten at du trenger å være redd for å miste jobben. Når permisjonen derimot er over, kan du gjenoppta arbeidet som avtalt.

Det er viktig at permisjon uten lønn avklares med arbeidsgiver. Det er han/hun som skal ha beskjed når du søker deg ulønnet permisjon. Og det er han/hun du skal ha dialogen med når du skal tilbake igjen etter permisjonen er over.

Retten til permisjon er som oftest nedfestet arbeidsmiljøloven, tariffavtalen eller arbeidsavtalen. Mens retten til lønn under permisjon er som oftest avsatt i tariffavtalen.

Noen bedrifter har et reglement om permisjoner fastlagt i arbeidsavtalen. En avtale om permisjon uten lønn kan også inngås privat mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Ifølge arbeidsmiljøloven §12, har vi disse ulike formene for permisjon i Norge:

  • Svangerskapskontroll: Disse utføres i løpet av svangerskapet og dekkes av arbeidsgiver.
  • Svangerskapspermisjon: Opp til 12 uker under svangerskap og betales av NAV.
  • Omsorgspermisjon ved fødsel: Gis som oftest til far eller den nærmest mor i 2 uker. Arbeidsgiver er ikke lovpålagt å utbetale lønn.
  • Omsorgspermisjon til adoptivforeldre eller fosterforeldre ved overtakelse av omsorg: 2 uker. Arbeidsgiver er ikke lovpålagt å utbetale lønn.
  • Fødselspermisjon til mor: De siste 3 ukene før fødsel, og de 6 første ukene etter fødsel. Betales av NAV.
  • Foreldrepermisjon ved fødsel og adopsjon: Totalt 12 måneder. Betales av NAV.
  • Utvidet foreldrepermisjon: 12 måneder for hver av foreldrene, og 24 måneder for aleneforelder. Det er ikke lovfestet krav på lønn.

I tillegg finnes det flere andre permisjoner man har rett til i Norge; permisjon ved ammefri, permisjon ved barns og barnepassers sykdom og permisjon til utdanning. Komplett liste finner du på lovdata.no.

Om du planlegger barn eller er gravid, så kan det være på tide å tenke på din finansielle planlegging. Vi har skrevet ned noen «tips til finansiell planlegging» for familier, en nyttig artikkel for dere i etableringsfasen.

 

Permisjon uten lønn etter foreldrepermisjon

Som du ser i arbeidsmiljøloven har begge foreldre lov til å ta permisjon uten lønn i inntil 12 måneder etter at foreldrepermisjonen er over. Dette er forutsatt at den påbegynnes direkte etter at den betalte foreldrepermisjonen er ferdig.

En undersøkelse fra Nav (rapporten «fornuft og følelser» fra 2019), viser at 3 av 10 kvinner tok ut ulønnet permisjon etter endt foreldrepermisjon. Mødrene var hjemme i 53 uker, og tretten av disse ukene var uten lønn. Til sammenligning var fedrene hjemme i 10 uker, og kun en av disse ukene var uten lønn.

Årsaken til at mange velger å ta ut permisjon uten lønn etter foreldrepermisjon, er sammensatt. Ofte har det med når på året barnet blir født, da det er slik at alle barn født før september er sikret barnehageplass fra august det året de fyller 1 år. For dem som har barn født i september, eller senere, er det ofte vanligere å ta ulønnet permisjon fram til barnet har sikret barnehageplass.

Det kan være greit å vite at du har lov å starte opp foreldre-permisjonen din opp til 12 uker før termindato.

Arbeidsmiljøloven, permisjon uten lønn

Når du velger å ta permisjon uten lønn, er det viktig å kjenne til hvilke rettigheter du har. Du vil finne rettighetene dine nedfelt i arbeidsmiljøloven §12.

Etter koronapandemien rammet Norge i 2020, har det blitt innført noen midlertidige endringer rundt reglene for permisjon uten lønn. Disse kan det være en fordel å kjenne til, så derfor vil du finne en oversikt over dem her. Der vil du finne svar på spørsmål om permisjon som: Hvor mange sykt-barn-dager har jeg under koronapandemien? Hvor mange sykt-barn-dager må arbeidsgiver betale for? Er det utvidet krav for omsorgspenger til sykt-barn-dager i unike tilfeller?

Det er mange arbeidstakere som har oppdaget en ny interesse i foreldrepermisjonen. Så ved endt foreldrepermisjon søker du om permisjon uten lønn for å finne ut om de ønsker å satse på egen virksomhet. Om du er en av dem, så har vi skrevet en artikkel med «8 ideer til bedrifter du kan drive hjemmefra».

Søknad om permisjon uten lønn

Om du har bestemt deg for at du vil ha ulønnet permisjon, så er det viktig at du har en åpen dialog med din arbeidsgiver om dette. Før du skal ta ut permisjon uten lønn, er du lovpålagt å gi beskjed til arbeidsgiver om dette:

  • Om du blir borte lengre enn 2 uker, skal du varsle arbeidsgiver minst 1 uke før.
  • Om du tar permisjon uten lønn lengre enn 12 uker, skal du varsle arbeidsgiver minst 4 uker før.
  • Om du skal ut i permisjon lengre enn ett år, er det viktig at du varsler arbeidsgiver minst 12 uker før.

Kan arbeidsgiver nekte å gi permisjon uten lønn?

Kort fortalt så kan ikke en arbeidsgiver nekte deg å ta permisjon uten lønn. Men dersom arbeidsgiver mener det er tungtveiende årsaker til at du ikke kan ta deg permisjon fra arbeidet, så har han/hun faktisk lov til å nekte deg permisjon.

 

Ulemper ved å ta permisjon uten lønn

Om du tar deg permisjon uten lønn som går over 4 uker, vil du miste retten til sykepenger fra både NAV og arbeidsgiver. Når du er tilbake igjen etter permisjonen, må du jobbe deg opp nye rettigheter til sykepenger ved å arbeide 4 uker sammenhengende.

Du kan også risikere å få redusert pensjon om du velger å ta ulønnet permisjon. Dette vil være nedfestet i arbeidsavtalen din, og du kan spørre arbeidsgiver om du fortsatt er en del av pensjons- og forsikringsordningene mens du er i permisjon uten lønn.

 

Oppsigelse i permisjon uten lønn

Når du er i selvvalgt permisjon uten lønn, så er du aldri sikret mot å bli oppsagt. Men du står heller ikke i større fare for å bli oppsagt enn om du ikke var i permisjon. Arbeidsgiver har ikke lov å vurdere oppsigelse på bakgrunn av at du er i permisjon.

Men om du selv ønsker å si opp mens du er i permisjon uten lønn, så står du helt fritt til å gjøre dette. Da vil oppsigelsestiden begynne på dagen i den etterfølgende måneden du har sendt inn oppsigelsen. Om du sendte oppsigelsen inn i mars, vil oppsigelsestiden begynne fra første april.

 

FAQ – Ofte stilte spørsmål

Hva er permisjon uten lønn?

Permisjon uten lønn er all lovfestet permisjon du ønsker å ta hvor du ikke har krav på lønn under permisjonen. Dette kan for eksempel være at du ønsker å ta utdanning, men vil beholde jobben og derfor søker ulønnet permisjon mens du studerer. Slik at når du er ferdig med studiene så har du en jobb og en fast inntekt å gå til.

Hva er reglene for å søke permisjon uten lønn?

Alle regler for å søke permisjon uten lønn står fastsatt i arbeidsmiljøloven §12, tariffavtalen og ansattavtalen.

Hvordan søker man permisjon uten lønn?

Du kan inngå en privat avtale med arbeidsgiver om permisjon uten lønn. Det er alltid viktig å holde en åpen dialog om du planlegger å søke ulønnet permisjon. Dersom permisjonen skal vare mer enn 12 uker, så er du lovpålagt å gi beskjed til arbeidsgiver 4 uker i forkant.

Hvilke rettigheter har du under permisjon uten lønn?

Alle permisjoner i forbindelse med svangerskap, adopsjon og fødsel, gir rett til permisjon. Om du ønsker utvidet, ulønnet permisjon så må dette avklares med arbeidsgiver. Under permisjonen har du vanlige rettigheter, og du skal få lov til å gjenoppta arbeidet ditt etter endt permisjon. Men det er viktig å kjenne til at du mister rettighetene på sykepenger fra arbeidsgiver/NAV om du har ulønnet permisjon ut over fire uker.

Hvordan fungerer permisjoner uten lønn hvis du har et barn?

Det er like rettigheter for permisjon uten lønn om du har et eller flere barn fra før av. Du har ikke krav på flere uker med permisjon fordi du allerede er hjemme med barn. Men det offentlige kan tildele foreldre det som heter kontantstøtte. Dette kan du få dersom du er hjemme med barnet fra det er 1 til det er 2 år. I tillegg mottar alle foreldre, både de som er i permisjon og ikke, barnetrygd.

 

Er du også interessert i disse?

Sorry, there are errors on the page: