Rentefond – det beste sparealternativet?

Sparing er bra - og det er letteste å tenke at for å spare bør vi plasserere alle pengene vi har til overs på en sparekonto. Men vi ønsker å fortelle deg litt om rentefond. Med rentefond har du mulighet til å oppnå en høyere gevinst enn du ville fått av å ha pengene på en sparekonto. Det er ikke så vanskelig å oppnå denne avkastningen heller!

Når du velger å spare i rentefond, kan du velge mellom å spare kortsiktig eller langsiktig. Begge alternativene vil gi deg anledning til å oppnå en høyere gevinst, enn på en vanlig bankkonto. Men det er en liten risiko du må ta i betraktning når du skal spare i rentefond. Denne risikoen vil være en smule høyere sammenlignet med å plassere pengene på en sparekonto. Her forteller vi om rentefond, og om det kan være den beste løsningen for deg.

Hva er et rentefond?

Når du sparer i et rentefond så låner du pengene dine bort til ulike bedrifter. Det som gir deg gevinst er rentene fra pengene som bedriften betaler på lånet. Denne sparingsformen er mer trygg og forutsigbar enn for eksempel aksjefond eller kombinasjonsfond.

Et rentefond kan man også kalle for enten et obligasjonsfond eller et pengemarkedsfond. Når du sparer i rentefond vil pengene bli plassert i rentebærende obligasjoner. Derfor er dette ulikt fra hvordan det er å spare i aksjefond. Å spare i aksjefond forteller vi mer om i en annen artikkel, men aksjefond investerer direkte i aksjer.

For å forstå rentefond, kommer vi som nevnt ikke utenom obligasjonsfond og pengemarkedsfond som er de ulike typene rentefond som finnes. En tredje type rentefond har fått benevnelsen andre rentefond, da disse ikke passer under en av de andre kategoriene av ulike årsaker.


Rentefond er pålagt av loven å fordele investeringer på minst 16 utstedere og verdipapirer.


Jula er en fin tid for de fleste, og vi elsker å nyte juletida sammen med familien. Men juletiden er også forbundet med høye utgifter til julegaver og julemat. Her har vi samlet sammen noen tips om 5 måter du kan redusere økonomisk press under julen. Så kan du senke skuldrene og nyte julegrøten sammen med dine nære og kjære, fremfor å tenke på hvor mye alt koster.

Forklaring av rentefond – obligasjonsfond

Langsiktig sparing i rentefond, eller nærmere sagt sparing i rentepapirer over 1 år, kalles obligasjonsfond. Når du planlegger å spare til en større investering som hytte, bryllup eller basseng, så kan det være lurt å spare i obligasjonsfond.

Det første du må vite med et obligasjonsfond er at du binder deg til denne type sparing i minst 1 år fra du inngår avtalen. Det andre er at du må tåle at kursen vil variere, noe som kan føre til at du går gjennom en periode med tap. Men historisk sett er det en høyere gevinst å oppnå for sparing i obligasjonsfond kontra sparing i pengemarkedsfond.


Sparing i obligasjonsfond har en større risiko enn sparing på en vanlig bankkonto, men en mindre risiko enn om du hadde spart midlene i aksjer.


Forklaring av rentefond – pengemarkedsfond

For kortere investeringer eller sparing, vil pengemarkedsfond være et ypperlig valg for deg. Denne sparetypen har lavest risiko, noe som vil si at du heller ikke kan forvente noe særlig gevinst. Spareperioden for pengemarkedsfond er fra 3 måneder til 1 år.

Denne type rentefond har ingen kostnader ved kjøp eller salg, og dersom du tenker kortsiktig sparing vil dette være et riktig alternativ. For eksempel kan du spare rentefond i pengemarkedsfond dersom du vil ha penger tilgjengelig når, eller om, vaskemaskinen skulle ta kvelden.

Forklaring av andre rentefond

Andre rentefond kan være investeringer i verdipapirer som har mindre kreditt enn det man forholder seg til i obligasjonsfond og pengemarkedsfond. Eller så kan dette være rentefond som bruker derivater. Derivater er pengeprodukter som er avhengig av verdien på andre verdipapirer.

Forskjellen på obligasjonsfond og pengemarkedsfond

Hovedforskjellen på disse to ulike rentefondene, er lengden på investeringen. Pengemarkedsfond er en kortsiktig investering hvor avkastningen må tas ut etter mellom 3 måneder til 1 år. Mens obligasjonsfond er en langtidsinvestering som kan vare i flere år.

Om du er inne i en periode hvor økonomien er trang, og dere må snu litt på kronen for å få ting til å gå rundt. Så har vi skrevet ned noen tips til gratis aktiviteter for deg og familien. Alt som er gøy trenger ikke å koste penger!

Hva er det beste rentefondet?

Nå som du kjenner til de forskjellige type rentefond du kan investere i, må du ta det beste valget for deg basert på hvor lenge du ønsker å spare og hva du skal spare til. Men det er også viktig at du avveier hvor høy risiko du er villig til å ta. Som nevnt over har du 3 valg: obligasjonsfond, pengemarkedsfond og andre rentefond.

Finansportalen (en tjeneste fra Forbrukerrådet) har samlet ned en oversikt over andre rentefond, hvor du også kan se antatt avkastning, gebyr og hvilket risikonivå det enkelte rentefondet er på. Så her kunne det vært lurt å ta en titt.

Sparing i rentefond

Til deg som er skeptisk til å investere i aksjer eller andre type fond, med betydelig høyere avkastning, kan det være smart å spare i rentefond. Her er noen eksempler på fordelene med rentefond:

  • Som oftest lave kostnader.
  • Du kan spare kortsiktig, og så kort som 3 måneder.
  • Det er lavere risiko for rentefond enn for aksjefond.
  • Sjekk med banken din om spareløsning for rentefond.
  • Ingen gebyr for kjøp og salg.

Rentefond når renten stiger på flytende rente

Når rentefond stiger, og du sparer i rentefond med flytende rente, vil ikke obligasjonene dine falle i verdi. Det er fordi at disse obligasjonene vanligvis vil hente markedsrenten, og legge til et kredittpåslag. Så om du har valgt flytende rente på sparingen i rentefond, vil det være en fordel for deg når renten stiger.

Ord du bør kjenne til om rentefond

  • Pengemarkedsfond: Rentefond-sparing med lavest risiko. Anbefales å spare i fremfor å plassere ekstra midler på en bankkonto.
  • Obligasjonsfond: Om du benytter megler eller bank til å kjøpe aksjer gjennom, så vil kurtasjen være det gebyret de skal ha for at du benytter deres tjeneste.
  • Kortsiktig sparing: Du kan spare kortsiktig ved å sette av ekstra penger til en vaskemaskin du sparer til, og oppnå avkastning på investeringen i et pengemarkedsfond som er sparing fra 3 måneder opptil 1 år.
  • Middels langsiktig sparing: For deg som ønsker å spare til en bil, motorsykkel, luksusferie eller lignende, så kan det være lurt å velge rentefond-alternativet som heter obligasjonsfond. Her kan du spare i alt fra 1 år og mer.
  • Styringsrenten: Det er Norges Bank som setter styringsrenten i Norge. I starten av 2022 var styringsrenten på 0,50%, satt opp fra 0,25 %. Dette betyr ofte at bankene i Norge følger etter og øker markedsrenten i sin bank. Her kan du følge med på siste nytt om styringsrenten. Jo lavere rente – desto bedre er det for lånet ditt. Jo høyere rente – desto bedre er det for sparingen din.

 

FAQ – Ofte stilte spørsmål

Hva er rentefond?

Et rentefond er sparing i verdipapirer til ulike bedrifter. Avkastningen oppnås på rentene fra lånet etter hvert som bedriften betaler ned dette. Verdipapirer kan være bankinnskudd, obligasjoner eller sertifikater, og gir ofte bedre rentebetingelser enn sparing på en vanlig sparekonto.

Hvordan fungerer et rentefond?

Et rentefond investerer i andelsverdier som har en markedsgitt pris. Prisen blir fastsatt basert på variasjoner i rente kursen og lengden på obligasjonen. Det vil si at du låner ut pengene dine til ulike aktører på markedet for en periode – og dette skjer gjennom rentefondet. Gevinsten din blir altså regnet ut i perioden du sparer i rentefondet, og det er aktørene som betaler deg gevinsten i renter av lånet, fordi pengene du sparer er de samme pengene som aktørene låner av deg.

Hva er forskjellen mellom et rentefond og et aksjefond?

Rentefond investerer i andelsverdier, mens aksjefond investerer i ulike bedrifter som er børsnotert.

Hva betyr det å ha en fast inntekt med rentefond?

Om du har en stabil og jevn inntekt, og ønsker å komme i gang med sparingen, så kan rentefond være en veldig god løsning for deg. Du har muligheten til å ta ut midlene dine når du trenger det, og du får en god rente mens de spares. I tillegg vil sparing i et rentefond sørge for at du alltid har en ekstra buffer dersom bilen skulle trenge en akutt reparasjon, eller katten plutselig skader seg.

Kan du spare opp i et rentefond?

Du kan absolutt spare opp i et rentefond. I dagens marked er renten i banken lav, og det å spare pengene i en vanlig bankkonto kan føre til at du taper penger. Men om du velger sparing i rentefond vil du oppnå gevinst på renten. All kortsiktig sparing anbefales å spares i fond, enten det er rentefond, aksjefond, kombinasjonsfond, indeksfond eller andre typer fond. Rentefondet med lavest risiko er pengemarkedsfond og anbefales for kortsiktig sparing.

Er du også interessert i disse?

Sorry, there are errors on the page: