Nettolønn enkelt forklart

Kort fortalt er nettolønn det du sitter igjen med etter at skatten er trukket fra. Men hvordan regner du ut netto månedslønn? Og vil du få utbetalt det samme som nettolønnen? Her går vi i dybden på hva nettolønn er, og hvordan du som arbeidstaker kan regne ut månedslønnen din – enkelt forklart.

Definisjonen av nettolønn er kompensasjonen som ansatte får med seg hjem etter alle fradrag er utført. Hva du får utbetalt avhenger av en rekke lønnstrekk, hvorav noen kan være frivillige, mens andre er obligatoriske.

 

Hva er nettolønn?

Nettolønn er den ansattes totale inntekt etter at alle fradrag er trukket fra bruttolønnen. Obligatoriske fradrag trekkes automatisk fra den ansattes inntekt av arbeidsgiver. Andre fradrag kommer i form av ytelser, som kan være valgfrie. Det kan for eksempel være kantine-fradrag, og denne kostnaden vil komme i form av et trekk i den ansattes bruttolønn eller lønn.

Men hva betyr nettolønn for en arbeidsgiver? En definisjon av nettolønn for arbeidsgiver er for eksempel forpliktelsen til å sørge for å opprette pensjonsordning for hver enkelt ansatt. Det er ikke hele kostnaden for en ansatt som går direkte ut som lønn. Nettolønn refererer til beløpet en ansatt tar med seg hjem, ikke beløpet det koster å ansette dem.

Hva betyr nettolønn for arbeidstaker? Nettolønn er lønnen som utbetales. Ansatte som mottar en bruttolønn på 500 000 kan bare få utbetalt omtrent 300 000 hvert år. Dette er inntekten etter regnskap for pensjon, skatt og så videre.

For eksempel kan to ansatte i identiske stillinger ha identisk bruttolønn, men vesentlig ulik nettolønn. Skattefradrag og andre fradrag eller frivillige trekk kan ha stor innvirkning på lønnen man får utbetalt.

 

Forskjellen på brutto- og nettolønn

Bruttolønn er lønnen før skatt og andre fradrag. Om du ser at et selskap oppgi årslønn i stillingsutlysningen, vil dette alltid referere til bruttolønn. En bruttolønn kan inkludere alt av  bonuser, provisjoner, overtid, timelønn og så videre.

 

Nettolønn er lønn etter trekk av skatt. Om du har forsikringer som betales av arbeidstaker, skal dette også trekkes fra. Både skatt og forsikringstrekk skal være synlig på lønnsslippen. Netto utbetalt er forskjellig fra nettolønnen. Dette er fordi netto utbetalt er nettolønnen minus frivillige trekk som medlemskontingent, lunsj og eventuelt tvangstrekk som barnebidrag.

 

Hvordan regne ut netto månedslønn?

For å regne ut netto månedslønn, må du vite din brutto månedslønn. Så la oss ta et eksempel:

 • Din brutto månedslønn er på 46 000 kr.
 • Du har et skattetrekk på 36 prosent.
 • I tillegg skattes du 270 kr hver måned for yrkesskadeforsikring.

Slik blir utregningen av netto månedslønn:

 • 46 000 + 279 = 46 279 (brutto månedslønn pluss skatt av yrkesskadeforsikring).
 • 46 279 x 0,36 = 16 660,44 (nå har du regnet ut hva skattetrekket blir).
 • 46 279 – 16 660,44 = 29 618,56 (her er netto månedslønnen din).

Ønsker du å spare deg til et bedre og lykkeligere liv? Vi har skrevet om hvilke investeringer som kan være lure å gjøre nå, slik at du kan nyte livet når du blir eldre. Les vår artikkel «Invester deg til et liv i hengekøya» her.

Forskjellen på netto utbetalt og nettolønn

Selv om du nå vet hva din netto månedslønn er, så er det ikke dermed sagt at det er dette beløpet du får utbetalt i lønn. Ja, skatten er trukket fra, men det er fortsatt noen fradrag som mangler. Mange arbeidsgivere serverer felles lunsj, eller har kantineordning.

Disse ordningene er en avtale du har inngått med arbeidsgiver. Ofte går det ut på at du trekkes et fast beløp i måneden for at arbeidsgiver serverer deg lunsj, eller du kan hente maten du ønsker i kantinen. Dette beløpet skal trekkes fra nettolønnen din, og være synlig på lønnsslippen din.

I tillegg vil andre trekk som tvangstrekk fra barnebidrag eller inkassogjeld også trekkes fra nettolønnen. Først når disse beløpene er trukket fra, vil du se hva som blir din nettolønn.

Alle ser på Norge som et rikt land med generelt høy gjennomsnittlig inntekt. Men det de glemmer å ta i betraktning, er at det er kostbart å bo i Norge. Du kan blant annet se diskusjonene på Quora, om andres oppfatning av netto månedslønn i Norge.

Å fordele en månedslønn på faste utgifter, uforutsette utgifter og ‘gøye’ utgifter er ikke alltid like lett. Ta tilbake kontrollen over økonomien din med vår artikkel om «Hvordan sette opp et budsjett og få orden på økonomien din!».

 

En reell gjennomsnittslønn for en nordmann

Selv om gjennomsnittslønnen viser et høyt tall, så er det ikke dermed sagt at det er dette beløpet de fleste nordmenn får utbetalt. For det finnes noen ekstremt rike mennesker i Norge som drar opp gjennomsnittet, så selv om utregningen vår under viser en gjennomsnittslønn mellom 45 000 kr og 52 000 kr, så er det ganske sikkert å si at den gjennomsnittlige utbetalingen ikke ligger på dette beløpet.

Hvordan bestemmes lønnen i Norge? Du kan melde deg inn i LO, YS eller annen fagforening for å øke mulighetene dine til å forhandle fram høyere lønn – men det er ikke alltid at dette fungerer. Akkurat som på verdensmarkedet vil det alltid skille mellom tilbud og etterspørsel.

For å ta et eksempel på dette, kan vi se at digitaliseringen i Norge fører til at det blir behov for færre kontoransatte. Dette vil føre til at gjennomsnittslønnen til en kontormedarbeider vil gå ned. Når det til gjengjeld blir større etterspørsel etter databehandlere og UX designere, vil disse få høyere lønn. 

For deg som vurderer hvilken utdanning du skal ta, eller ønsker omskolering, kan det være greit å vite hvilke yrker som tjener mest i Norge. De som tjener mest i Norge, er handels- og skipsmeglere. Blant dem som tjener minst i Norge, er gatekjøkkenmedarbeidere, bartendere og servitører. Men husk; når du skal ta et valg om fremtiden din i arbeidslivet, så bør den viktigste faktoren være at du skal trives med arbeidet du gjør.

 

Gjennomsnittlig nettolønn i Norge

Bruttolønnen til en nordmann er som oftest den som blir utlyst i stillingsannonsen eller på stillingsutlysninger på LinkedIn. Her får du ikke vite hva du blir trukket i skatt, eller hvilke andre goder som vil trekkes av fra lønnen.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå tjener kvinner i gjennomsnitt 45 190 kr i måneden, mens menn gjennomsnittlig tjener 51 630 kr i måneden (i 2020). Men dette er offentlige tall for gjennomsnittlig bruttolønn.

Så hva er gjennomsnittlig nettolønn i Norge? For å finne ut dette må vi gå til den gjennomsnittlige skattesatsen for nordmannen. Våre undersøkelser viser at gjennomsnittlig skattesats i Norge ligger på cirka 25.7 %. Men fordi arbeidsgiver også skatter på lønnen han/hun utbetaler deg, så må fellesskatten legges til for å finne grunnlaget.

Derfor vil gjennomsnittlig skattetrekk være nærmere 35%. Når vi vet at den gjennomsnittlige nettolønnen for kvinner er 45 190 kr og 51 639 gjør vi følgende regnestykke:

 • Kvinner: 45 190 x 0,35 = 15 816,5 (her er skattetrekket)
  • 45 190 – 15 816,5 = 29 373,5 (dette er kvinnens gjennomsnittlige netto månedslønn)
 • Menn: 51 639 x 0,35 = 18 073,65 (her er skattetrekket)
  • 51 639 – 18 073,65 = 33 565,35 (dette er mannens gjennomsnittlige netto månedslønn)

 

Har du kontroll på gjelden din? Eller har den blitt i overkant høy? Vi har skrevet en artikkel om hvordan gjeldsregisteret kan hjelpe deg med å håndtere den høye gjelden din.

 

FAQ – Ofte stilte spørsmål

Hva er en nettolønn?

For å vite hva vi får i nettolønn, må vi først kjenne til bruttolønnen. Når du vet hva du får utbetalt i brutto årlig, vil du enkelt kunne finne ut hva du tjener per måned. Nettolønn finner du etter du har trukket fra skatten og eventuelle skattetrekk på forsikringer.

Hvordan beregner du nettolønnen din?

Du beregner nettolønnen din ved å trekke skatten fra bruttolønnen. Du må også trekke fra eventuelle goder som yrkesskadeforsikring eller lignende. Her kan vi gjøre et enkelt regnestykke:

Om du har en brutto månedslønn på 35 000 kr, og et skattetrekk på 33 prosent blir det 35 000 x 0,33 = 11 550 kr. Nå har vi skattetrekket. Deretter tar vi bruttolønn minus skattetrekk som blir 35 000 – 11 550 = 23 450 i nettolønn.

Hvordan beregner du bruttolønnen basert på nettolønnen din?

For å komme frem til bruttolønnen din, må du vite hva du får i nettolønn. For å regne ut dette tar vi et eksempel. Du har en nettolønn på 26 000 kr, og et skattetrekk på 14 500 kr, samt et ekstrafradrag på 500 kr. Da tar du nettolønn pluss skattetrekk og ekstrafradrag. I dette tilfellet blir det 26 000 + 15 000 = 41 000. Din brutto lønn blir da 41 000 kr.

Hva skal trekkes fra nettolønnen?

Fra nettolønn skal tvangstrekk til bank/finansinstitusjon og NAV trekkes. Først da vil du vite hva du får utbetalt i nettolønn per måned.

Hva er gjennomsnittlig nettolønn i Norge?

I utregningen over finner vi at basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå (fra 2020), er 33 565,35 mannens gjennomsnittlige netto månedslønn, og 29 373,5 er kvinnens gjennomsnittlige netto månedslønn. Det vil si at gjennomsnittlig netto årslønn i Norge er 402 784,20 kr for mannen, og 352 482 kr for kvinnen.

Er du også interessert i disse?

Sorry, there are errors on the page: