Bruttolønn enkelt forklart

Bruttolønn er de pengene du ser foran deg før alle fradragene trekkes. Bruttolønnen er den du blir fristet av i stillingsannonsen som lyser mot deg. Det er også den lønnen som viser lønnen din før skatt og eventuelle andre fradrag. Her går vi litt nærmere inn på temaet bruttolønn, og forklarer det så enkelt som mulig.

Nettolønn er det du får utbetalt, og det er de pengene du får betalt inn på kontoen din. Men det er brutto lønnen du blir lokket inn i bedriften med. Det er fort gjort å se seg blind på brutto beløpet, og tenke at lønnen ikke er så ille. Men så fort pengene kommer på konto, eller du får se utskriften av lønnsslippen, så er ikke smilet like bredt lenger.

 

Hva er bruttolønn?

Bruttolønn er lønnen din slik den ser ut før den blir utbetalt, og før det er noe som trekkes fra. Bruttolønnen din er også utgangspunktet som tas i ligningen din, men det er aldri bruttolønnen du vil se på kontoen din.

Hver måned, før utbetaling av lønnen din, må arbeidsgiver regne ut skattetrekket ditt basert på skattekortet ditt, eller skattetrekket du eventuelt selv har oppgitt at du ønsker. Når året er omme vil det utføres en beregning av skatten, og når denne er gjort vil du kunne se om du vil måtte betale mer i skatt (restskatt), eller om du har skatt til gode.

Bruttoinntekt er den pengesummen som står fastsatt på arbeidskontrakten din. Når du skal regne ut bruttoinntekten må du huske å ta med deg alle inntekter du har hatt det året eller den måneden. Det betyr også at aksjeutbytte og pensjon skal medregnes.

 

Forskjellen på brutto- og nettolønn

Som ansatt er bruttolønnen din inntekten du har tjent før skatt og andre fradrag. Når du diskuterer lønn med arbeidsgiver, er det vanligvis et spørsmål om bruttolønn, fordi skatten er forskjellig for hver enkelt ansatt. Derfor er denne beskrivelsen mer en undersøkelse av hva arbeidsgiver betaler deg, enn den sum du mottar.

Nettolønn, derimot, refererer til det faktiske beløpet du tjener etter skatt og andre fradrag. Vanligvis vil du se denne informasjonen på lønnsslippen din etter endt arbeidsperiode. Uavhengig av hvor mye du fikk utbetalt, er det mulig å beregne bruttolønnen din så lenge du vet hvor mye som ble trukket i skatt.

Vi har skrevet en artikkel om hvordan du kan oppnå de mest populære nyttårsforsettene. Nå er det på tide å begynne med planleggingen av disse, så hvorfor ikke ta en titt! Det er ikke alltid man klarer å holde de forsettene man bestemmer seg for, men grundig planlegging øker sjansen for å lykkes.

 

Hvordan regne ut bruttolønn per år?

Dersom arbeidsgiver opplyser deg om at timelønnen din er 450 kr, skal du vite at dette er timelønnen din før skatten trekkes av. Noen har et skattetrekk på 36 %, og det vil da sørge for at skattetrekket er på 162 kr. Din netto timelønn er da på 288 kr.

Det vil altså si at bruttolønnen din er nettolønn + fradrag som skatt og andre trekk som tvangstrekk, kantine og LO-medlemsskap.

For å regne ut bruttolønn per år, dersom du har fått oppgitt en timelønn på 450 kr, vil dette være 450 x 1950. Timetallet på 1950 forutsetter at du arbeider 7,5 time per dag, 5 dager i uken. Eller at du har en arbeidsuke som er på 37,5 timer. Din bruttolønn per år som fulltidsansatt vil da være 877 500 kr.

Her kan du lese litt mer om de mest spurte spørsmålene innen lønn. Vi har også skrevet en artikkel om myten rundt skamfullheten med å ta opp et forbrukslån kontra det å bruke et kredittkort. Vi vet at det ikke er noe skamfullt i noen av delene, men hva føler du?

 

Søke lån basert på bruttolønn

Den som skal godkjenne et lån til dere, er som regel interessert i å kjenne til din bruttolønn. Alle banker kan sette en begrensning på størrelsen på lånet, basert på bruttolønnen din. Ifølge utlånsforskriften skal ikke bankene godkjenne lån som er større enn at det gir dere en total gjeld på mer enn fem ganger brutto årsinntekt. Det vil altså si at om årslønnen din ligger på 450 000 kr, så vil maks lånebeløp for deg være 2 250 000 kr.

Det vil alltid finnes unntak, og særlig dersom du har veldig høy inntekt eller har opparbeidet deg en høy formue. Det kan også være du har mange penger på sparekonto eller i fond. Dette vil også komme godt med når du skal søke om lån.

Långivere tar ikke utgangspunkt i nettolønnen din, som er pengene du får utbetalt på konto, før de skal finne ut hvor egnet du er til å betale for deg. Det er altså ikke alltid at bruttolønnen din vil hindre deg i få det lånet du trenger.

Forklaring på brutto inntekt, definisjonen i en bedrift

En bruttoinntekt er det totale beløpet han eller hun tjener over en bestemt tidsperiode, som vanligvis beregnet kvartalsvis eller årlig. Bruttoinntekt representerer den konkrete inntekten virksomheten du jobber i, frembringer fra produktene eller tjenestene deres. Før utgifter som materialer, lønnskostnader, skatter, avgifter eller annet inkluderes, er det summen av alle inntekter fra diverse kunder.

Det er imidlertid også mulig å forklare det som hvor mye en bedrift tjener på produktet minus kostnadene forbundet med produksjonen. Frakt og andre utgifter kan også inkluderes i denne beregningen.

Det avhenger av en rekke faktorer og varierer fra selskap til selskap hvilke faktorer som tas i betraktning som en del av bruttoinntekten. På samme måte kan begrepet bety noe annet for et selskap enn for en enkeltperson. Videre kan bruttoinntekt også bety ulike ting for ulike personer, avhengig av hvordan du definerer det.

Bruttoinntekt kan være nyttig for å spore årlig inntekt og vurdere fremtidige inntektsvekstutsikter. Å ha oversikt over de ulike inntektskildene hjelper deg med å finne ut hvilke kunder og/eller prosjekter som gir høyest og lavest avkastning. Dermed vil dette kunne ha betydning for hvordan du velger å fokusere fremover, og hvilke mål bedriften din setter seg for fremtiden.

 

Arbeidsgiveravgift av brutto- eller nettolønn

Alle arbeidsgivere, og selvstendige næringsdrivende som driver AS, har ansvar for å betale inn arbeidsgiveravgift. Grunnlaget for utregningen av arbeidsgiveravgiften er hovedsakelig bruttolønn. For selvstendig næringsdrivende som driver eget AS skal det betales arbeidsgiveravgift av lønnen du tar ut til deg selv.

Stoler du på økonomiske rådgivere? Vi har skrevet en artikkel om mytene rundt dette. Kan man stole på en lånrådgiver? Det er jo disse som ønsker at du skal ta opp lånet? Det vi vet er at bankene ikke har som hensikt å bli rike på din bekostning. De ønsker at du skal kunne betjene lånet ditt, så kan de tjene sine penger på rentene de får.

 

Feriepenger av brutto- eller nettolønn

Det er arbeidsgiver som sørger for å sette av feriepengene dine, slik at du kan ta deg ferie uten å stå uten noe form for inntekt. Arbeidsgiver er pålagt å trekke 12 % av brutto månedslønn som skal føres opp som feriepenger. Disse pengene holdes av til deg, og blir utbetalt når du går ut i ferie. Enhver bedrift har sine egne retningslinjer for utbetalingen av feriepenger, så dette vil du kunne finne på arbeidskontrakten din.

Slik vil du kunne ta ferie med god samvittighet, og sørge for at du likevel har penger å rutte med. Her kan du lese mer om arbeidstilsynets forklaring på feriepenger, og rettighetene dine for feriepenger.

 

FAQ – Ofte stilte spørsmål

Hva er bruttolønn?

Bruttolønn er det beløpet du ser på lønnslippen din, men som du ikke får utbetalt. Brutto årslønn står ofte oppført på arbeidskontrakten eller på stillingsutlysningen, men det du får utbetalt er nettolønn, som vil si lønn etter skatt og andre fradrag.

Hva er forskjellen mellom brutto- og nettolønn?

Forskjellen på brutto- og nettolønn er at brutto er beløpet du får se øverst på lønnsslippen, før skatt og fradrag. Mens nettolønn er det du får utbetalt, og det beløpet du mottar på konto når lønnen kjøres.

Hvordan beregnes bruttolønnen din?

Bruttolønnen beregnes ved å ta nettolønnen din og legger til skatteavgiften samt de andre tilleggene som kantinetrekk, LO-kontingent og eventuelt tvangstrekk. Du kan også finne din brutto årslønn ved å se på arbeidskontrakten din.

Hva skal du trekke fra bruttolønnen?

For å vite hva du faktisk får utbetalt per måned, må du ta utgangspunkt i bruttolønnen din. Deretter skal du trekke fra det du skal betale i skatt i tillegg til kantinetrekk og eventuelt andre valgfrie trekk, eller tvangstrekk.

Hva er bruttolønnen til feriepenger?

Hver måned er arbeidsgiver pliktig til å holde av 12 % av din bruttolønn til feriepenger. Det er for at du skal kunne få utbetalt feriepengene når du skal ta sommerferien din. En fulltidsansatt har krav på opptil 3 sammenhengende uker med sommerferie, og totalt 4 uker ferie om sommeren.

Er du også interessert i disse?

Sorry, there are errors on the page: